temperature izotermičke pretvorbe t iz Temperatura kupke je niža od temperature

Temperature izotermičke pretvorbe t iz temperatura

This preview shows page 43 - 45 out of 225 pages.

) temperature izotermičke pretvorbe t iz . Temperatura kupke je niža od temperature A 1 , a viša od temperature početka martenzitne pretvorbe M s , tj.: M s < t iz < A 1 . Kod i zotermičk ih toplinskih obrada transformacija pothlađen og austenita odvija se preko difuzije . Slika 1.42. Izotermički TTT - dijagram čelika Č3230 [4] Pri izotermičkoj pretvorbi na temperaturi koja odgovara perlitnom stupnju t iz > t i min ( slika 1.41 ) ostvaruje se još uvijek difuzija atoma ugljika, željeza i legirnih elemenata . t i min predstavlja temperaturu na kojoj je trajanje inkubacije austenita minimalno (mjesto na kojem je nos TTT- dijag rama najbliži osi apscisa). Konačna struktura t akve izotermičke obrade je: za podeutektoidne čelike: ferit i perlit (F + P) za nadeutektoidne čelike: perlit i karbid (P + K). Kod izotermičkih pretvorb a na temperaturama bajnitnog stupnja t iz < t i min ( slika 1.41 ) moguća je samo difuzija atoma ugljika. Rezultat takve obrade (izotermičkog poboljšavanja) jest mikrostruktura bajnita. Pri viši m temperaturama izotermičke pretvorbe (bližih t i min ) nastat će gornji bajnit ( slika 1.43a ), a u slučaju nižih (nešto malo iznad M s ) nastat će donji bajnit ( slika 1.43b ) . Donji bajnit ima veću tvrdoću, ali i nižu žilavost od gornjeg bajnita.
Image of page 43
44 Slika 1.43. Mikrostruktura eutektoidnog čelika: a) gornji bajnit dobiven izotermičkom transformacijom t iz = 290ºC ; b) donji bajnit dobiven izotermičkom transformacijom t iz = 180ºC [7] Martempering je poseba n postupak toplinske obrade čelika, čij i se parametri određuj u pomoću izotermičkog TTT -dijagrama. T im postupkom dobije se konačna martenzit na struktura (ta se struktura inače postiže kontinuiranim gašenjem) . Čelik se hladi s temperature austenitizacije na temperaturu izotermičke pretvorbe, koja je malo iznad temperature početka stvaranja martenzita (t iz > M s ), zadržava se na toj temperaturi toliko da ne započne transformacija , a onda (još uvijek u strukturnom stanju p othlađenog austenita) vadi iz kupke i hladi na zraku, čime se ostvaruje pretvorba austenita u martenzit kontinuiranim hlađenjem (krivulja 3 u dijagramu na slici 1.41 ). Trajanje inkubacije (vrijeme od trenutk a uranjanja u kupku do početka pretvorbe) pothlađenog austenita kraće je u izotermičkim nego kontinuiranim TTT - dijagramima jednog te istog čelika. Drugim riječima linija početka pretvorbe kod izotermičkih TTT -dijagrama pomaknuta je ulijevo prema nižim vrem enima. 1.4.4 TTT –DIJAGRAMI ZA ANIZOTERMIČKO (KONTINUIRANO) HLAĐENJE Izotermičk i dijagrami, koji su do sada obrađeni, ne mogu se koristiti kod anizotermičkih postupaka toplinske obrade. Za te se postupke upotrebljavaju TTT-dijagrami dobiveni kontinuiranim hlađe njem do sobne temperature. Konstrukcija dijagrama vrši se tako da se više potpuno austenitiziranih tankih pločica hladi kontinuirano do sobne temperature, ali svaka različitom brzinom hlađenja. T o se postiže hlađenjem u različitim rashladnim sredstvima (mirujući zrak, zračna struja, pijes a k, repičino ulj e, voda, slana voda...) sobne temperature. U dijagramu na slici 1.44
Image of page 44
Image of page 45

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes