SEDC 1 6 Bijak merebut peluang 1 Peka kepada perubahan keperluan persekitaran 1

Sedc 1 6 bijak merebut peluang 1 peka kepada

This preview shows page 8 - 14 out of 30 pages.

(SEDC). [1] 6 Bijak merebut peluang [1] Peka kepada perubahan / keperluan persekitaran [1] - permintaan seramik yang tinggi [1] -melihat peluang untuk menceburi bidang kraftangan, oleh sebab itu pusat ceramik mengurus hasil-hasil kraftangan dari masyarakat rumah panjang. -mencampurkan seramik ke dalam koleksi kraftangan [1] - menyertai Pusat Seramik [1] 7 Keyakinan yang tinggi [1] Berpegang teguh terhadap keupayaan diri sendiri [1] - menceburi bidang kraftangan - Florence menggunakan latihan & bimbingan yang diperoleh daripada SIRIM dengan sebaik-baiknya dalam memperkembangkan perniagaan [1]
Image of page 8
9 | B E N G K E L P P P E N G G A L 3 C g a Z L y 2. Huraikan sumber-sumber idea yang membantu TMS dalam perniagaan [14] Bil Fakta Huraian Kaitan Kes 1 Penyelidikan dan Pembangunan [1] Usaha menguji kaji idea ke arah menjadikan hasil kreatif[1] - Florence telah menyertai berbagai program dan latihan yang dianjurkan oleh Ceramic Industrial Development Programme[1] -Kerjasama Ministry of Industrial Development Sarawak [1] - SIRIM Bhd[1] 2 Produk sedia ada[1] Mengambil contoh daripada produk yang sudah ada dalam pasaran untuk diubahsuai sebahagi hasil atau produk yang diniagakan[1] -mengambil hasil-hasil kraftangan dari masyarakat rumah panjang dan menjual kraftangan tersebut kepada pelancong- pelancang[1] - Florence telah mencampurkan seramik ke dalam koleksi kraftangan[1] 3 Dasar Kerajaan[1] Dasar-dasar kerajaan yang menjurus kea rah pembangunan industri atau bidang tertentu yang disokong dengan intensif kewangan dan juga bukan kewangan[1] -program Satu Daerah Satu Produk [1] -Seiring dengan daar kerajaan untuk menjadikan Malaysia negara maju menjelang tahun 2020[1] 4 Pelanggan[1] Maklumbalas daripada pelanggan terhadap kualiti, manfaat, kegunaan, ciri-ciri dan fungsi produk untuk ditambah baik.[1] - Syarikat TMS pernah mempromosikan barangannya sehingga ke pusat beli belah terkenal, Harrods di United Kingdom, Singapura, Australia dan Jepun [1] - Permintaan terhadap produk seeramik semakin meningkat.[1] 5 Pengalaman[1] Situasi / keadaan yang pernah dilalui[1] -TMS menggunakan semua latihan dan bimbingan yang diperoleh daripada SIRIM[1] - TMS merupakan syarikat di bawah program Usahawan Skim Inkubator Pengeluaran Kraf cawangan Sarawak[1]
Image of page 9
10 | B E N G K E L P P P E N G G A L 3 C g a Z L y SOALAN PERBENGKELAN BAB 1: 1. NYATAKAN LAPAN CIRI USAHAWAN BERJAYA.[4] Calon perlu ingat semua fakta khusus CIRI-CIRI USAHAWAN BERJAYA Jawapan: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Komen : ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ CIRI-CIRI USAHAWAN BERJAYA
Image of page 10
11 | B E N G K E L P P P E N G G A L 3 C g a Z L y 2. HURAIKAN TIGA CIRI ORANG YANG EFEKTIF BERDASARKAN STEPHEN COVEY.[6] Calon perlu ingat semua fakta khusus ciri orang berjaya menurut Stephen Covey JAWAPAN: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ KOMEN: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ STEPHEN COVEY
Image of page 11
12 | B E N G K E L P P P E N G G A L 3 C g a Z L y 3. TERANGKAN TIGA LANGKAH TERAKHIR DALAM PROSES MEREALISASIKAN IDEA PERNIAGAAN. [6] Calon perlu ingat SEMUA LANGKAH KHUSUS DALAM PROSES MEREALISASIKAN IDEA PERNIAGAAN JAWAPAN: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ KOMEN: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
Image of page 12
13 | B E N G K E L P P P E N G G A L 3 C g a Z L y 4. TERANGKAN TIGA PERANAN USAHAWAN DARI SUDUT MIKRO.[6]
Image of page 13
Image of page 14

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 30 pages?

 • Fall '17
 • Hilmi

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture