Өөрөөр ажиллах бололцоо

Info icon This preview shows pages 46–48. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
өөрөөр ажиллах бололцоо байгаагүй нь тодорхой байна . Үнэндээ тэд нар ч тээврийн талын мэргэжилтэн биш болохоор Каупервуд шиг их мөнгөтэй ийм тохирох хүнийг олохгүйгээр тэд энэ ажлыг хэзээ ч хийж чадахгүй байх гэж түүнийг ярихад :
Image of page 46

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
47 Тэгвэл тэдний өмнөөс сэтгэл зовох хэрэггүй юм шив дээ ? Гэж Жеркинс дуугарав . Тийм гэж би бодож банйа . Гэвч бидэнд районы боло метрополитены гол хоёр тойрог шугамыг эзэмшсэн хувь нийлүүлэгчдийн хэн нэгэнтэй нь холбоо барих буюу эсвэл Треднизл гудамжин дахь тэндэхийн бнкны эзэдтэй ярьж тэндээс ямар нэг юм мэдэж авбал зүгээр байна . Кроушоу болон Воуксийн фирмийг та мэднэ биз ? Энэ фирмийнхэн Гривс , Хеншоу нарыг эрхийн гэрээний бичиг олж авсан цагаас эхлэн тэдэнд мөнгө олж өгөхийг хичээн байсан боловч цахилгаан тээврийн кампани хэтэрхий их зүйлийг тэднээс шаардаж байсан учир бүтэмжгүй болжээ хэмээн Клурфейн батлав . Цахилгаан тээвэр гэнэ ээ ? Энэ шугамыг эзэмших эрхийн бичиг хамгийн түрүүнд олж авсан тэр кампани уу ? Ямар хачин улс вэ ? гэж Жеркинс дахин асуув . Клурфейн шууд сэргэж энэ кампаний тухай дуулсан бүхнээ ярив . Энэ нь Сиппенсийн мэдсэн зүйлтэй адилгүй боловч ямар нэг хэмжээгээр хоёуланд нь их сонирхолтой зүйл байлаа . Тэр хүн Стейн Райзер Беллок , Жонсон нарыг нэрлэв . Жонсон , Стейн хоёр чухал үүрэгтэй байсан . Тэд анх удаа Черинг - Кросс , Хэмпестэдийн шугамын төслийг дэвшүүлсэн . Стейн бол районы болон Сити - өмнөт Лондоны кампанийн томоохон хувь нийлүүлэгч мөн бөгөөд английн язгууртны нийгэмлэгийн дээд хэсэгт нь орж байла . Жонсон бол Стейнд итгэгдсэн районы болон метрополитены хуулийн зөвлөнч , тэр хоёр кампаний хувь нийлүүлэгч байлаа .
Image of page 47
Image of page 48
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern