2 macula densa feedback verhoogde nacl toevoer naar

Info icon This preview shows pages 2–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2. Macula densa feedback : verhoogde NaCl toevoer naar de distale tubuli afferente arteriolaire vasoconstrictie GFR ↓ Wanneer dit niet afdoende werkt komen er andere feedbackmechanismen in het spel: Bloeddruk : druk natriurese en diurese. Druk diurese is het effect dat een verhoogde bloeddruk de excretie van urine volume verhoogd. Druk diurese en natriurese gaan meestal parallel. Hormonen : - Angiotensine II : bloeddruk en ECF ↓ AII ↑ tubulaire terugresorptie van natrium en water ↑ excretie van natrium van water ↓ bloeddruk en ECF ↑ Sterk verhoogde hoeveelheden AII zorgen niet voor grote verhoging van het ECF, omdat de verhoogde arteriële druk de AII gemedieerde natrium retentie opheft. - Aldosteron : verhoogde natrium terugresorptie (vooral in de corticale verzamelbuizen), dit gaat samen met een verhoogde water terugresorptie en kalium secretie. Sterk verhoogde hoeveelheden aldosteron, zorgt voor een verhoogde ECF en bloeddruk. Dit heft de natrium en water retentie op. - ADH : verhoging van de water terugresorptie. Sterk verhoogde hoeveelheden ADH zorgt maar voor een kleine verhoging van de ECF en bloeddruk, dit komt door druk diurese. Maar het zorgt wel voor een grote verlaging van de natrium concentratie. - ANP : kleine verhoging van het GFR en een verlaging van de natrium terugresorptie in de verzamelbuizen. OS activiteit : - Constrictie van de renale arteriolen GFR ↓ - Tubulaire terugresorptie van zout en water ↑ - Stimulatie van de secretie van renine en verhoogde angiotensine II en aldosteron productie tubulaire terugresorptie ↑ Congensief hartfalen zorgt voor een verlaagde cardiac output en dus een verlaagde arteriële druk. Dit activeert meerdere natriumretentie mechanismen, vooral renine-angiotensine, aldosteron en OS. Ook zorgt de lage bloeddruk zelf voor retentie van water en zout. Dit gebeurt om de arteriële druk en cardiac output weer normaal te krijgen. Dit helpt bij niet al te erg hartfalen, maar het zorgt altijd voor een verhoogd ECF en bloedvolume. Een vermindering van de hoeveelheid plasma-eiwitten in het bloed kan komen door nefrotisch syndroom (proteïnurie) of levercirrose (niet genoeg plasma-eiwitten produceren). Hierdoor vermindert de plasma colloïd osmotische druk en vloeistof zal vanuit de capillairen het weefsel in gaan. Er ontstaat oedeem en een verlaagd plasmavolume. Dit verlaagde plasmavolume wordt gecompenseerd door retentie van zout en water door de nieren totdat het plasmavolume weer normaal is. Maar dit zorgt wel weer voor extra verdunning van de plasma- eiwitten concentratie. Hst. 30 Regulation of Acid-Base Balance De normale pH van arterieel bloed is 7,4, van veneus bloed 7,36 en in de cel 7,0. Een pH hoger dan 7,8 en lager dan 6,8 is niet met het leven verenigbaar. Er zijn 3 primaire systemen die de H + concentratie regelen: 1. Buffers : ze combineren direct met zuren of basen om buitensporige veranderingen in H + concentratie te voorkomen (fractie van een seconde) 2
Image of page 2

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2. Longen : reguleert het verwijderen van CO 2 (en dus H 2 CO 3 ) van de extracellulaire vloeistof. (enkele
Image of page 3
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern