818 hvilket svarer til en stigning på 355

This preview shows page 41 - 43 out of 60 pages.

kr. 818, hvilket svarer til en stigning på 35,5%. Estimaterne af WACC en samt betaværdien er derforyderst vigtig del af en værdiansættelse. Side 42 af 5044 Følsomhedsanalysen viser, at værdiansættelsen har stor sandsynlighed for fejlestimeringer afkursen på Carlsbergs B-aktie. Der er nogle forudsætninger, som påvirker aktiekursen meget, såsomWACC, beta og omsætningsvæksten. Køb og salg af aktier er derfor meget risikofyldt i og med, deter svært at vurdere, om aktien er over eller undervurderet. Ligeledes viser følsomhedsanalysen, atdet er vigtigt som køber at være kritisk overfor de aktieanbefalinger, som bliver fastsat på markedet,da det er forskelligt, hvilke Value Drivers, der anvendes fra analytikere til analytikere. Side 43 af 5045 10. Konklusion Formålet med denne opgave var at fastlægge værdien af Carlsberg B-aktien, setud fra et investeringsøjemed, dvs. hvad er den konkrette værdi af Carlsberg B-aktien, og om aktiener overeller undervurderet i det nuværende aktiemarked. Carlsberg A/S har eksisteret siden 1847 oghar igennem en længere tid oparbejdet til et godt og kendt brand i verden. Carlsberg har specieltfokus på tre regioner, nemlig Vesteuropa, Østeuropa og Asien, hvor de allerede har storemarkedsandele i de flest lande. Udover at Carlsberg handler med eget mærkenavn, er de ogsåleverandør for større brands, såsom Coca-Cola, Schweppes og Tuborg. Med disse samarbejdsparteregør det Carlsberg til en markedsleder inden for flere områder i Danmark. Disse nævnte er ogsåeksempler på virksomhedens stærke sider. Virksomheden Carlsberg har en del stærke sider og knapså mange svage sider. En af deres svage sider er at de kun har et lille sortiment af vine, da vinsalgetgenerelt er stigene, mens ølsalget er faldende. Et andet eksempel på Carlsbergs svage side er den
faldende afkastningsgraden, men overordnet set på regnskabsanalysen er den tilfredsstillende. Denfaldende afkastningsgrad skyldes udelukkende, at aktivernes omsætningshastighed er faldet, idetoverskudsgraden i analyseperioden er stigende. Soliditets- og likviditetsmæssigt står Carlsbergsvagere, da nøgletallet gældssætningsgraden er højere i forhold til soliditetsgraden. Det betyder, atvirksomheden har større andel i fremmedkapitalen af det samlede passiver end egenkapitalen i densamlede aktiver. Ligeledes er likviditetsgraderne utilfredsstillende, eftersom den ikke opfylder deformelle krav i tommelfingerreglen. Rusland, som er Carlsbergs største marked, kom derudovermed nye lovændringer, som påvirker Carlsbergs ølsalget negativt. I Rusland er der blevet indførtskrappere regler for salg af øl. Dette skyldes, at alkoholisme i Rusland er et stort problem.Derudover forventes afgifterne at stige med 25% i 2013, mens den i Danmark vil fald med 15% ogsodavandsafgifterne fjernes helt til juli 2013. Samlet set vurderes Carlsberg, at værende en god ogsund virksomhed med flere stærke sider end svage sider. Virksomheden har desuden en meget stærkmarkedsposition i hele verden, hvilket er positivt. Derudover er Carlsberg markedsleder inden for

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture