MFRS101 Presentation of Financial Statements Ciri ciri Umum Penyata Kewangan

Mfrs101 presentation of financial statements ciri

This preview shows page 24 - 37 out of 68 pages.

MFRS101 Presentation of Financial Statements Ciri-ciri Umum Penyata Kewangan Persembahan yang benar & saksama kedudukan kewangan, prestasi kewangan & alir tunai perwakilan benar bagi kesan urusniaga, lain-lain peristiwa & keadaan selaras dengan definisi & kriteria pengiktirafan bagi aset, liabiliti, pendapatan & perbelanjaan seperti yang ditetapkan dalam Kerangka Kerja Konseptual Aplikasi MFRS dengan pendedahan tambahan apabila perlu, dianggap mencapai persembahan benar & saksama Andaian usaha berterusan Asas akruan KERELEVANAN PERWAKILAN BENAR KEBOLEHFAHAMAN KEBOLEHBANDINGAN PEMASAAN KEBOLEHSAHAN AA UKM
Image of page 24
MFRS101 Presentation of Financial Statements Ciri-ciri Umum Penyata Kewangan Kematerialan & agregasi persembahan berasingan butiran sama yang material persembahan berasingan butiran dengan sifat & fungsi yang berlainan kecuali ianya tidak material Offsetting aset & liabiliti atau pendapatan & perbelanjaan Kekerapan pelaporan sekurang-kurangnya secara tahunan KERELEVANAN PERWAKILAN BENAR KEBOLEHFAHAMAN KEBOLEHSAHAN PEMASAAN KEBOLEHBANDINGAN AA UKM
Image of page 25
MFRS101 Presentation of Financial Statements Ciri-ciri Umum Penyata Kewangan Maklumat bandingan tempoh semasa & tempoh lepas Persembahan yang konsisten persembahan & klasifikasi dikekalkan kecuali berlaku perubahan signifikan operasi entiti sehingga memerlukan persembahan & klasifikasi lain yang lebih bersesuaian atau MFRS memerlukan perubahan persembahan KEBOLEHBANDINGAN KEBOLEHFAHAMAN 26 AA UKM
Image of page 26