PENYATA KEWANGAN DITERBITKAN

Mfrs101 presentation of financial statements ciri

This preview shows page 24 - 36 out of 68 pages.

MFRS101 Presentation of Financial Statements Ciri-ciri Umum Penyata Kewangan Persembahan yang benar & saksama kedudukan kewangan, prestasi kewangan & alir tunai perwakilan benar bagi kesan urusniaga, lain-lain peristiwa & keadaan selaras dengan definisi & kriteria pengiktirafan bagi aset, liabiliti, pendapatan & perbelanjaan seperti yang ditetapkan dalam Kerangka Kerja Konseptual Aplikasi MFRS dengan pendedahan tambahan apabila perlu, dianggap mencapai persembahan benar & saksama Andaian usaha berterusan Asas akruan KERELEVANAN PERWAKILAN BENAR KEBOLEHFAHAMAN KEBOLEHBANDINGAN PEMASAAN KEBOLEHSAHAN AA UKM
Image of page 24

Subscribe to view the full document.

MFRS101 Presentation of Financial Statements Ciri-ciri Umum Penyata Kewangan Kematerialan & agregasi persembahan berasingan butiran sama yang material persembahan berasingan butiran dengan sifat & fungsi yang berlainan kecuali ianya tidak material Offsetting aset & liabiliti atau pendapatan & perbelanjaan Kekerapan pelaporan sekurang-kurangnya secara tahunan KERELEVANAN PERWAKILAN BENAR KEBOLEHFAHAMAN KEBOLEHSAHAN PEMASAAN KEBOLEHBANDINGAN AA UKM
Image of page 25
MFRS101 Presentation of Financial Statements Ciri-ciri Umum Penyata Kewangan Maklumat bandingan tempoh semasa & tempoh lepas Persembahan yang konsisten persembahan & klasifikasi dikekalkan kecuali berlaku perubahan signifikan operasi entiti sehingga memerlukan persembahan & klasifikasi lain yang lebih bersesuaian atau MFRS memerlukan perubahan persembahan KEBOLEHBANDINGAN KEBOLEHFAHAMAN 26 AA UKM
Image of page 26

Subscribe to view the full document.