Octastar4 không nên tự do hóa tài khoản vốn

Info icon This preview shows pages 102–104. Sign up to view the full content.

hàng hóa trong lĩnh vực xuất khẩu, nhằm tạo nguồn thu ngoại tệ cho quốc gia. octastar4 Không nên tự do hóa tài khoản vốn khi chưa thể kiểm soát được tỷ giá hối đoái để tránh tình trạng vốn bị chảy ra bên ngoài. octastar4 Cần đưa vào môn học giáo dục công dân của chương trình giảng dạy cho học sinh cấp III về ý thức của dân đối với nghĩa vụ và quyền lợi của việc nộp thuế, cũng như ý thức tiết kiệm trong chi tiêu. 4.2 CÁC KHUYẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ CÔNG octastar4 Cần tăng cường quản lý, tổ chức giải ngân, sử dụng nợ có hiệu quả, công tác giám sát phải được tổ chức chặt chẽ, tránh tình trạng thông đồng, tham nhũng giữa các cơ quan chính phủ biến nợ thành gánh nặng của quốc gia. Nhất là phải kiểm duyệt dự án khắt khe từ khâu thẩm định đến khâu phê duyệt. Cụ thể: head2right Xác định rõ mục đích vay (vay nợ để tài trợ thâm hụt ngân sách, tái cơ cấu nợ và cho vay lại hoặc vay để tài trợ cho các chương trình, dự án đầu tư quan trọng, hiệu quả, vay nhằm đảm bảo an ninh tài chính quốc gia); head2right Xác định rõ thời hạn huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo từng đối tượng vay trong nước và ngoài nước, với hình thức huy động vốn và lãi suất thích hợp; head2right Xác định rõ đối tượng sử dụng các khoản vay, hiệu quả dự kiến; head2right Xác định chính xác thời điểm vay, số vốn vay từng giai đoạn, tránh tình trạng tiền vay không được sử dụng trong thời gian dài hoặc chưa thực sự có nhu cầu sử dụng;
Image of page 102

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 93 CHƯƠNG 4 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt octastar4 Cần củng cố năng lực quản lý nợ thông qua đánh giá lại toàn bộ hệ thống quản lý hiện hành như: khung pháp lý, chính quyền, nhân sự, cơ cấu tổ chức và quản lý, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực am hiểu về quản lý nợ, bồi dưỡng cán bộ nhân viên về kiến thức cũng như về đạo đức, thái độ làm việc… Ngoài ra, cần thể hiện tính công khai, minh bạch thông qua việc nợ công phải được tính toán, xác định đầy đủ trong quyết toán ngân sách nhà nước và phải được cơ quan chuyên môn độc lập kiểm tra, xác nhận. octastar4 Phải có sự giám sát, tổ chức quản lý thật chặt chẽ từ cấp trung ương đến địa phương, ngoài ra kết hợp sử dụng hệ thống thiết bị tinh vi như mạng lưới Internet của riêng Chính phủ nhằm quản lý và phát hiện các trường hợp nợ xấu, cũng như thành lập các tổ chức, đội nhóm chuyên môn về xử lý nợ với các phương án xử lý thật chặt chẽ và linh hoạt.
Image of page 103
Image of page 104
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern