Svojstva čelika sada ovise samo o svojstvu nastalog martenzita jer se svojstva

Svojstva čelika sada ovise samo o svojstvu nastalog

This preview shows page 58 - 61 out of 225 pages.

Svojstva čelika sada ovise samo o svojstvu nastalog martenzita jer se svojstva čelika mogu podesiti u širokom rasponu popuštanjem martenzita. Kako su karbidi nositelji ugljika, njihovim se otapanjem oslobađa ugljik koji se nadalje rastvara u austenitu te povećava tvrdoću martenzita nakon kaljenja. Legirani čelici se u pravilu austenitiziraju na višim temperaturama i duže se progrijav aju od nelegiranih s ciljem otapanja karbida (čime se povećava sadržaj ugljika u austenitu). Dodatak legirnih elemenata i ugljika djeluje stabilizirajuće na austenit na povišenim temperaturama. Linije dijagrama pomiču se sve više udesno povećanjem njihov ih količinskih udjela. Karbidotvorni elementi (krom, volfram, molibden i vanadij) podižu perlitno područje, a sni zuju bajnitno. Ako je sadržaj tih elemenata dovoljno velik, austenit se na nekoj temperaturi toliko stabilizira da se odvajaju perlitno i bajnit no područje (ovo je naročito pogodno za obradu
Image of page 58
59 deformiranjem u toplom stanju jer nije vremenski ograničeno, a radi se o znatno nižoj temperaturi od temperature potpune austenitizacije za promatrani čelik – cca 500 C), što je prikazano na 1.58c . Molibden ima velik utjecaj na pomicanje perlitnog područja (stabilizira austenit na višim temperaturama), a krom pomiče bajnit no područje udesno (stabilizira austenit na nižim temperaturama). M s (martenzit start) temperatura pada s dodatkom legirnih elemenata. M f (martenzit finiš) temperatura je otprilike 220ºC niža od M s . Za visokolegirane čelik e M f je u svakom slučaju ispod sobne temperature. Nekoliko primjera utjecaja legirnih elemenata na linije pretvorba u TTT dijagramu prikazano je na slici 1.58 . Slika 1.58. Utjecaj legirnih elemenata na izgled TTT-dijagrama [1] D ijagrami načelno mogu imati sljedeće oblike: a) dijagrami koji imaju izražen jedan "nos" na liniji početka i završetka austenitne pretvorbe; b) dijagrami kod kojih započinje razdvajanje perlitnog od bajnit nog područja s izraženim "nosovima" svakoga - linija za vršetka pretvorbe potpuno je odvojena za perlitno i bajnitno područje; c) dijagrami s potpuno odvojenim perlitnim od bajnit nog područja; d) dijagrami bez bajnit nog područja. U ovim dijagramima , zbog manjeg sadržaja ugljika i visokog sadržaja legirnih elemenata , M s leži na relativno visokim temperaturama. Područje bajnita toliko je spušteno da je potpuno prekriveno martenzitnim područjem. U prethodnim dijagramima perlitno područje odnosi se na sve lamelarne eutektoide.
Image of page 59
60 1.5 UREĐAJI ZA ZAGRIJAVANJE Postupci toplinske obrade u pravilu se izvode u dvije faze: zagrijavanje i hlađenje . Potrebno je upoznati osnovne tipove uređaja koji se koriste za zagrijavanje . Postoji više načina za sistematizaciju uređaja za zagrijavanje (prema izvoru energije, namjeni, temperaturnom području rada...). U ovim skriptama sistematizacija je izvrš ena prema načinu zagrijavanja i to za zagrijavanje predmeta po čitavom presjeku: 1.5.1 GRIJANJE PLAMENOM Ovdje se ubrajaju kovačk a vatra i zagrijavanje plamenom (izgaranjem smjese acetilen-kisik). Koristi
Image of page 60
Image of page 61

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes