Luận văn thạc sĩ kinh tế trang 55 chương 2

Info icon This preview shows pages 65–67. Sign up to view the full content.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 55 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt lựa chọn số liệu. Mặt khác, nợ công nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nợ công quốc gia, có xu hướng biến động tương đồng nhau và vai trò của nợ nước ngoài là rất lớn cũng như những rủi ro gắn kèm (rủi ro về mất khả năng trả nợ và rủi ro chính trị quốc gia). Khi tiến hành nghiên cứu và phân tích đối với môi trường thực tế tại Việt Nam, tác giả nhận thấy rằng mối quan hệ giữa nợ công và những kênh truyền dẫn này không đơn thuần là sự tác động một chiều về phía nợ công và để có thể xác định được bản chất mối quan hệ này là một điều khó khăn do các yếu tố ảnh hưởng qua lại lẫn nhau và cùng tác động lên tăng trưởng kinh tế. Do đó, những nhận định bài viết đưa ra sẽ dựa trên những giả thuyết những yếu tố còn lại (ngoài các yếu tố đang phân tích) không thay đổi, để từ đó đưa ra nhận định đánh giá dễ dàng hơn. Các số liệu về tiết kiệm trong nước và thuế được tính theo phần trăm GDP (số tương đối) và nợ nước ngoài được tính theo % GDP để có cơ sở so sánh (số liệu lấy từ nguồn ADB và được tính toán bởi tác giả). Trong đó, nợ nước ngoài theo % GDP được tính toán bằng cách lấy giá trị tuyệt đối của nợ nước ngoài chia cho giá trị tuyệt đối của GDP theo đơn vị triệu USD, đơn vị tính sản lượng GDP trong dữ liệu ADB thu được là tỷ VND, do đó, tác giả phải quy đối theo tỷ giá cuối kỳ (VND ứng với mỗi USD) để cùng đơn vị với nợ nước ngoài và tiến hành chia lấy số tương đối %. 2.2.2.1. Nợ nước ngoài và tiết kiệm trong nước Để nhận định sự tác động của nợ nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế thông qua kênh truyền dẫn trung gian là tiết kiệm trong nước, bài viết tiến hành thu thập dữ liệu tại Việt Nam giai đoạn 1990 – 2010 với số liệu cụ thể như sau:
Image of page 65

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 56 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt 0 5 10 15 20 25 30 35 Nguô 0300 n: Ba 0309 n tin n01a1 0323 n01b001a1 0301 c ngoa 0300 i sô 0301 6 (A1), Asia Development Bank (C9) va 0300 ti 0301 nh toa 0301 n cu 0309 a ta 0301 c gia 0309 - 50 100 150 200 250 300 350 400 Tăng trưở ng GDP 5.1 5.8 8.7 8.1 8.8 9.5 9.3 8.2 5.8 4.8 6.8 6.9 7.1 7.3 7.8 8.4 8.2 8.5 6.3 5.3 Tiế t kiê combiningdotbelow m trong nướ c/GDP 2.9 10.1 13.8 16.8 17.1 18.2 17.2 20.1 21.5 24.6 27.1 28.8 28.7 27.4 28.5 30.3 30.6 29.2 26.6 27.2 combiningdotbelow nướ c ngoà i/GDP 359.56 243.36 246.60 183.35 152.27 122.63 106.48 81.12 82.54 80.92 41.14 38.50 38.06 41.14 39.75 36.20 33.64 34.67 28.75 39.00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ` Đồ thị 2.15: Nợ nước ngoài, tiết kiệm trong nước và tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1990-2010
Image of page 66
Image of page 67
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern