Avînd în vedere forma piesei în scopul asigurării unei înalte rezistenţe la

Avînd în vedere forma piesei în scopul asigurării

This preview shows page 22 - 29 out of 50 pages.

Avînd în vedere forma piesei, în scopul asigurării unei înalte rezistenţe la oboseală, unei stabilităţi dimensionale etc. şi ţinînd cont şi de factorii economici, semifabricatele se obţin prin deformare plastică. Cele mai utilizate metode sînt: electrorefularea, urmată de matriţare, şi extrudarea. Ultimul procedeu este pretenţios datorită complexităţii sculelor, problemelor de lubrifiere etc. In ţara noastră, semifabricatele pentru supape se obţin prin electro-refulare urmată de matriţarea de precizie la aceeaşi încălzire (filmul v- >** J - PPŞpM itllltffil
Image of page 22
Fig. 2.1. Filmul tehnologic la matriţarea de precizie a supapelor.
Image of page 23
Ifluxului tehnologic este reprezentat în figura 2.1). Metoda permite obţi-Inerea unui fibraj corespunzător în regiunea supapei. Urmează operaţii de [recoacere şi redresare. 2.1.3. PRELUCRAREA MECANICA A SUPAPELOR Ţinînd cont de condiţiile tehnice impuse şi de faptul că supapele se fabrică de obicei în producţia în serie sau în masă, pentru prelucrarea mecanică a lor se folosesc maşini-unelte, dispozitive şi scule de mare productivitate. De asemenea, forma tehnologică a supapelor face economică şi comodă fabricarea pe maşini automate. Principalele scheme de instalare utilizate sînt de tipul „între vîrfuri" şi în mandrină cu bucşă elastică cu prindere pe tije. Iată succesiunea principalelor operaţii la prelucrarea mecanică a supapelor: — rectificarea suprafeţei frontale a capului cozii, utilizată în con tinuare la instalarea piesei pe maşina-unealtă. După cum se observă în figura 2.2 operaţia se execută printr-o rectificare plană, supapele fiind prinse în dispozitiv cu ciuperca în jos (se utilizează segmenţii abrazivi); rectificarea tijei supapei. Se face o rectificare de degroşare pe o maşină de rectificat fără centre; strunjirea succesivă dintr-o singură prindere a ciupercii la diametru şi frontal. Prinderea se face pe bucşă elastică, prelucrarea făcîn-du-se cu un singur cuţit; retuşul primei baze. Această operaţie se face prin rectificare, avînd ca bază de instalare suprafaţa tijei supapei; — strunjirea canalelor (fig. 2.3). Forma canalelor se materializează din geometria sculelor; strunjirea conicităţii ciupercii. Conicitatea rezultă din geometria cuţitului; profilarea feţei frontale a ciupercii. Prelucrarea se face prin copiere după şablon; călirea cozii ciupercii prin curenţi de înaltă frecvenţă (C.I.F.); — strunjirea racordării ciupercii. Forma racordării reiese din geometria cuţitului;
Image of page 24
Fig. 2.2. Rectificarea Plană a capetelor cozilor supapelor.
Image of page 25
23
Image of page 26
' ..■ ■ Fig 2 3. Schema de instalare şi procedeul folosit l a prelucrarea canalelor pentru siguranţă: a h~ sc . hem a de instalare- b - strunjirea canalelor '
Image of page 27
— rectificare finiţie faţă de coa dă; fără cenTrî 1 ^ 6 * *?**** la «?; se face p e maşină de rectificat — rectificare eboş conicitate- cent ~ "**-» "nise m y (ace tot pe maşin . ^ recuficat fâr _ — rectificare finiţie 'conicitate In figura 2.4 se observă că schema * a - suprafeţelor şi că obţinerea rSoS Jl * nstalare asi S^ă coaxialitatea pendulară a pietrei; ru gozitaţn este favorizată de mişcarea axială a s^S^SS fLurf?, 0 î° arte bUnă ^^ se face automat din magazie, rulinduTe ^ta^ZS^ S
Image of page 28
Image of page 29

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 50 pages?

 • Spring '17
 • Lisa Kort-Butler

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors