De kernen van deze zenuwen liggen in het

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
De kernen van deze zenuwen liggen in het mesencephalon (verticale blik) en de pons (horizontale blik). Ze worden aangestuurd door corticopontiene banen via het pontiene blikcentrum in de pons, zodanig dat het linker pontiene blikcentrum , bestuurd door het rechter corticale blikcentrum , de ipsilaterale abducenskern en de contralaterale oculomotoriuskern aanstuurt. Een infarct in het linker pontiene blikcentrum zorgt er dus voor dat je niet naar links kunt kijken. Uitval van de n. oculomotorius (n. III): Totale ptosis : door paralyse van de m. levator palpebrae. Wijde , niet op licht of convergentie reagerende pupil : door uitval van de parasympathische vezels naar de m. sphincter pupillae. Het oog staat naar buiten en iets naar beneden gedraaid Bij opheffen van het ooglid zijn er dubbelbeelden in alle richtingen Uitval van n. abducens (n. VI): Het oog kan niet naar lateraal bewegen Dubbelbeelden bij het zien in de verte: deze zijn evenwijdig, zonder niveauverschil en ongekruist Bij een laesie van de fasciculus longitudinalis medialis (internucleaire oftalmoplegie) kan de patiënt bij een poging opzij te kijken met één oog niet adduceren.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Een horizontale blikverlamming ontstaat door een onderbreking van de frontopontiene baan . Bij linkszijdige uitval boven de pons bestaat een onvermogen om naar rechts te kijken.
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern