Оскаржити постанову по

This preview shows page 45 - 47 out of 167 pages.

► оскаржити постанову по справі; Завдання № 291 (складність 1) Твердження про те що справа про адміністративне правопорушення розглядається не залежно від присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності: ► невірне; ► вірне; Завдання № 292 (складність 1) У відповіді під яким номером правильно вказано, у якому випадку може бути розглянуто адміністративну справу під час відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності:
► незалежно від того, чи було її сповіщено про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи; ► коли достовірно відомо, що місце і час розгляду справи були особі не повідомлені. ► незалежно від того, чи було її сповіщено про місце і час розгляду справи; ► коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи; ► коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї надійшло клопотання про відкладення розгляду справи; Завдання № 293 (складність 1) Як свідок у справі про адміністративне правопорушення може бути викликана: ► особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини; ► кожна особа; ► кожна особа, незалежно від того, чи їй відомі які-небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі; ► особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі, якщо вона подала заяву про бажання виступити у справі як свідок; ► кожна особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі. Завдання № 294 (складність 1) У відповіді під яким номером правильно вказано, ким призначається експерт: ► потерпілим; ► законним представником особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; ► особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; ► органом (посадовою особою), у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення; ► органом (посадовою особою), який уповноважений на розгляд справ про адміністративні правопорушення такого виду. Завдання № 295 (складність 1) У відповіді під яким номером правильно вказано, ким призначається перекладач: ► потерпілим; ► особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; ► органом (посадовою особою), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення. ► особою, яка бере участь у справі; ► органом (посадовою особою), уповноваженим на розгляд справ про адміністративні правопорушення такого виду; Завдання № 296 (складність 1) За загальним правилом, справа про адміністративне правопорушення розглядається: ► за місцем проживання потерпілого. ► за клопотанням особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; ► за бажанням потерпілого; ► за місцем проживання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; ► за місцем вчинення адміністративного правопорушення; Завдання № 297 (складність 1) Адміністративними комісіями справи про адміністративні правопорушення розглядаються:

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture