Andel av kunden k\u00f6pkraft Man vill \u00e4ven \u00f6ka kundens k\u00f6pkraft allts\u00e5 f\u00e5 dem att

Andel av kunden köpkraft man vill även öka kundens

This preview shows page 4 - 6 out of 7 pages.

och ger återköp samt blir ambassadörer, mer kunder, mer pengar. Andel av kunden köpkraft - Man vill även öka kundens köpkraft, alltså få dem att köpa mer hos oss, man expanderar och får nöjda kunder även köpa en annan typ av produkt hos oss. Bygga kundkapital – Företag vill gärna ”äga” kunderna under en lång tid, gärna hela livet. Man vill ha ett stort kundkapital – den sammanlagda livsinkomsten från företagets samtliga kunder. Ju lojalare kunderna är desto större kundkapital. Det finns kunder man vill ha och kunder som inte är lönsamma, målet är att bygga relationer med rätt kunder. Dessa kan delas in i ”fyra typer av kundrelationer” 1. Främlingar – låg lönsamhet och begränsad lojalitet, företagets erbjudande matchar inte deras behov. Investera inte i dess 2. Fjärilar – Lönsamma men inte lojala, attraheras av kampanjer och erbjudanden och byter när något annat kommer från annat företag. 3. Riktiga vänner – Lönsamma och lojala. Företaget passar dem och dessa vill man investera och och växa en relation med. Dem berättar även för vänner och likanand om de är nöjda. 4. Kardborrar – lojala men inte lönsamma. Deras behov motsvarar inte företagets erbjudande. Tex. Små bankkunder.
Image of page 4
Det förändrade marknadsföringslandskapet Informationsrevolutionen Ny teknik och nya kommunikationsmöjligheter som skapat stor påverkan på värde för kunden. Det är enklare att få feedback och kartlägga kunder och därmed ta fram produkter som passar kunders behov. Men idag måste också företag gå ut och söka upp kunderna, inte tvärtom då det finns så många andra företag lättillgängliga. Konsumenters makt har även ökat i och med internet tex. Kan man söka vilken produkt som är bra eller vilken skola som är bäst. Globalisering Idag är nästan alla företag påverkade av global konkurrens. Det handlar både om att sälja mer utomlands och om att köpa in råvaror och tjänster. Det finns en tydligare konkurrens från internationella aktörer. De allt mer välinformerade konsumenterna använder även nätet för att jämföra priser. Man kan även skicka efter och returnera gratis vilket ger en konkurranskraftighet mot fysiska butiker. Men man har även leverantörer utomlands som skickas till Sverige tex HM som sedan skickar till andra länder. Hållbarhet och socialt ansvarstagande Ekonomisk hållbarhet handlar om att kunna skapa ekonomisk tillväxt utan att riskera att medarbetares hälsa och materiella resurser äventyras. Ekologisk eller miljömässig hållbarhet innebär att ekonomisk tillväxt inte får ske på bekostnad av natur, miljö och ekologi. Social hållbarhet innebär att de som är involverade i att produkterna utvecklas, produceras och transporteras inte ska fara illa utan behandlas väl. I dagens samhälle ser man inte marknadsföring som en kommersiell rättighet utan också som en skyldighet och ansvar. Inte bara kundbehov och kundönskemål bör vägleda utvecklingen utan också de effekter de får för samhället i stort och de intressenter som berörs av företags agerande. Marknadsföringens större räckvidd – nu även för icke vinstdrivande organisationer
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

 • Fall '19
 • nya kunder

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes