Ledighed kan føre til mere usund levestil sygdomme

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 59 - 63 out of 224 pages.

Ledighed kan føre til mere usund levestil Sygdomme som følge af øget alkoholforbrug er mere udtalt blandt personer, som mister deres arbejde, jf. Browning & Heinesen (2012). Dette indikerer, at ledighed kan indebære en mere usund livsstil. Personer uden job ryger mere En større andel af personer uden job ryger dagligt. Om- kring en tredjedel ledige mænd ryger dagligt, mens det er omkring 15 pct. af mænd i beskæftigelse, jf. figur 1.25. Længere tids ledighed giver mere sygdom 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 >2 Andel af tid sygemeldt, langtidsledige, pct. Ledighedens længde, antal år
Image of page 59
60 Figur 1.25 ANM.: Se figur 1.22. KILDE: Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen (2013). Mentalt helbred ringere for personer uden job Det mentale helbred bliver negativt påvirket af, at man mister sit arbejde, jf. tabel 1.4. Længere tids ledighed kan samtidig have den negative konsekvens, at det mentale helbred bliver forringet yderligere, hvilket kan forværre mulighederne for at komme tilbage i job, jf. Andersen (2010). Ledige går oftere til lægen med men- tale problemer Ledige går knap 0,3 gange om året til enten psykolog eller psykiater, mens det er under 0,2 gange blandt beskæftigede, jf. figur 1.26. Ledige mænd ryger mest 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 Beskæftigede Ledige Mænd Kvinder Andel, der ryger dagligt, 35-44-årige, pct., 2013
Image of page 60
61 Figur 1.26 ANM.: Lægekontakter i forbindelse med mentalt helbred omfatter: Psykiatri, distriktspsykiatri samt psykologhjælp. Ledige er arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. Se boks 1.4 for be- regningsmetoder. KILDE: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. Stigning i lediges besøg hos psyko- log/psykiater Antallet af besøg hos psykolog eller psykiater stiger i forlængelse af et ledighedsforløb. I årene inden overgang til ledighed udgør det gennemsnitlige antal besøg omkring 0,1 og 0,3 for henholdsvis mænd og kvinder. I årene efter stiger det gennemsnitlige antal besøg. To år efter overgangen til ledighed er antallet af besøg mellem to og tre gange højere end to år før overgangen, jf. figur 1.27. Ledige går oftere til psykolog eller psykiater 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Beskæftigede Ledige Gennemsnitligt antal lægekontakter om året, 30-55-årige, 2012
Image of page 61
62 Figur 1.27 ANM.: Lægekontakter i forbindelse med mentalt helbred indbefatter: Psykiatri, distriktspsykiatri samt psykologhjælp. Personerne er beskæftigede in- den overgangen til ledighed. Se boks 1.4 for beregningsmetoder. KILDE: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. Beregningerne omfatter nyledige, der efter overgangen forsætter som ledige (enten på dagpenge eller som arbejdsmarkedsparat kontanthjælpsmodtager) eller en anden offentlig overførsel, jf. boks 1.4. Syg inden over- gang til dagpenge? Det højere antal besøg hos psykolog eller psykiater inden overgangen til ledighed sammenlignet med personer, der fortsætter i job, afspejler formentlig en højere ledighedsrisiko for personer med ringere mentalt helbred. Det ændrer dog ikke ved, at det mentale helbred bliver forringet efter overgangen til dagpenge sammenlignet med perioden op til.
Image of page 62
Image of page 63

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors