Ms villarino personal ba na iaabot sa iyo ang pera na

Info icon This preview shows pages 34–38. Sign up to view the full content.

MS. VILLARINO. Personal ba na iaabot sa iyo ang pera na share mo? MR. K. ESPINOSA. Hindi. 34
Image of page 34

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

COMMITTEE ON PUBLIC ORDER AND DANGEROUS DRUGS JOINT WITH THE COMMITTEE ON JUSTICE AND HUMAN RIGHTS GESapinoso V-1 November 23, 2016 9:40 a.m. 7 MS. VILLARINO. So ibig sabihin wala kang hawak na pera sa loob ng kulungan? MR. K. ESPINOSA. Wala, nakapag-ipon ako ng pera, umaabot na ng 1.5 million habang nasa loob ako ng kulungan. MS. VILLARINO. Ang pera mo ba, iyong 1.5 million, ay nasa loob ng kulungan? MR. K. ESPINOSA. Nasa labas iyong pera na iyon at hinahawakan iyong pera na iyon sa tao ko na si Melvin Gerpacio. MS. VILLARINO. Ano ang nangyari pagkatapos. MR. K. ESPINOSA. Nabiyahe kami sa Muntinlupa … / jun 35
Image of page 35
COMMITTEE ON PUBLIC ORDER AND DANGEROUS DRUGS JOINT WITH THE COMMITTEE ON JUSTICE AND HUMAN RIGHTS JLFLORES VI-1 November 23, 2016 9:50 a.m. 1 MR. K. ESPINOSA. ... Nabiyahe kami sa Muntinlupa, doon kami sa RDC. Kasama ko si Jaguar sa panahon na ito pati si Rico Caja kasama ko din ito sa panahon na ito noong biniyahe na ako sa Muntinlupa. At doon ko rin nakilala ang mga big time na inmate kagaya nila Paco Larrañaga at Jusman Aznar. Tapos binisita ako sa medium security compound ni Hubert Webb at ni alias “Marco” na nasa pangkat ng Sputnik. MS. VILLARINO. Bakit ka nila binibisita doon? MR. K. ESPINOSA. Gusto nila akong rekrutin (recruit) o kukunin o makasama sa kanilang pangkat na Sputnik kasi nabalita doon sa Muntinlupa na negosyante ako ng shabu sa Cebu. Hindi agad ako pumayag kasi pinag-isipan ko pa. MS. VILLARINO. Liban doon sa mga nabanggit mo, may iba pa bang grupo na kumausap sa iyo? MR. K. ESPINOSA. May mga nakausap ako sa telepono, sa cell phone ito—sila, si Peter Co, Boss Hanz, Eugene Chua, Tony Co, at iyong dating pulis na si Durano. Ang purpose ng mga tao na nasabi ko ay para rekrutin (recruit) din nila ako at kukunin ako para sa grupo nila na magnenegosyo ng shabu. MS. VILLARINO. Sinu-sino sa mga ito ang involved sa drugs? MR. K. ESPINOSA. Si Peter Co, Boss Hanz, Eugene Chua at Tony Co. Nagsimula ang transaksiyon namin sa mga Chinese na 36
Image of page 36

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

COMMITTEE ON PUBLIC ORDER AND DANGEROUS DRUGS JOINT WITH THE COMMITTEE ON JUSTICE AND HUMAN RIGHTS JLFLORES VI-1 November 23, 2016 9:50 a.m. 2 pinag—sa Chinese—sa mga Chinese at pinag-agawan nila ako. Ang unang nagsimula na nag-supply sa akin ng shabu ay si Peter Co. MS. VILLARINO. Gaano karami ang una ninyong transaksiyon ni Peter Co? MR. K. ESPINOSA. Iyong una niyang binigay sa akin o pinapa- consign niya sa akin ay apat na kilo ng shabu hanggang umabot na ito ng sampung kilo ng shabu. MS. VILLARINO. Consignment din ba ito? MR. K. ESPINOSA. Oo. MS. VILLARINO. Paano ang bayaran? MR. K. ESPINOSA. Deposit ko sa bangko—de-deposit ko iyong remit ko sa kanya sa bangko. MS. VILLARINO. So, paano nagkikita ang tao mo at si Peter— at iyong tao ni Peter Co?
Image of page 37
Image of page 38
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17
 • SOLIS

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern