Để in một trang bảng tính nằm ngang hoặc

This preview shows page 6 - 8 out of 22 pages.

Để in một trang bảng tính nằm ngang hoặc thẳng đứng, bạn chọn thao tác nào Vào File - Web Page Preview - Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang. Vào Format - Borders and Shading - Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang. Vào File - Page Setup - Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang Vào Insert - Page Number - Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang. 91 Thao tác nào sẽ thay đổi cỡ chữ, Vào thực đơn Tools - Vào thực đơn File - Vào thực đơn Vào thực đơn Insert - 6
Image of page 6

Subscribe to view the full document.

dạng chữ, in béo, in nghiêng, kiểu chữ... trong MS Excel Options - Font. Properties - Font. Format - Cells - Font. Font 92 Để mở một sổ bảng tính có sẵn, bạn khởi động chương trình ứng dụng MS Excel 2000, vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh: A. New B. Open C. Save As D. Send To 93 Để đóng (tắt) một sổ bảng tính (workbook) đang mở mà không đóng chương trình MS Excel, bạn sử dụng cách nào trong số các cách dưới đây? A. Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Close B. Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Exit C. Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Quit D. Nhấn chuột vào biểu tượng đóng (x) ở góc phải trên cùng của cửa sổ. 94 Để ghi lưu một sổ bảng tính đang mở dưới một tên khác, bạn vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh: A. Open B. Save C. Save As D. Send To 95 Để che giấu hay hiển thị các thanh công cụ, bạn chọn mục nào trong số các mục sau: A. Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Page Setup B. Vào thực đơn lệnh View, chọn lệnh Toolbars C. Vào thực đơn lệnh Insert, chọn lệnh Object D. Vào thực đơn lệnh Tools, chọn lệnh Options 96 Theo hình minh họa, dữ liệu nằm tại ô A. A1 B. A1, B1, C1, D1 C. A1, B1. C1 D. Không nằm trong số các ô trên 97 Theo hình minh họa, khi thực hiện điền nội dung tự động bằng việc kéo và thả chuột, nội dung trong ô A3, A4, A5 sẽ lần lượt là: A. 2, 4, 6 B. 6, 9, 12 C. 9, 27, 81 D. 5, 7, 9 98 Trong MS Excel 2000, cách nào dưới đây dùng để thay thế nội dung đã tồn tại trong một ô bằng nội dung mới một cách nhanh nhất: A. Nhắp chọn ô, nhấn phím F2 và nhập dữ liệu B. Nhắp đúp vào ô, nhập dữ liệu. C. Nhắp chuột vào ô, nhập dữ liệu D. Chọn ô, nhắp chuột vào thanh Formula Bar và nhập dữ liệu 99 Để thực hiện lọc các sinh viên có Điểm TB lớn hơn hoặc bằng 5.0 và nhỏ hơn hoặc bằng 7.0, thực hiện chức năng Custom AutoFilter như hình minh họa sẽ cho kết quả sai. Nguyên nhân do lựa chọn sai ở: A. Vùng 1 B. Vùng 2 C. Vùng 3 D. Vùng 4 100 Khi sử dụng dữ liệu hoặc toán tử tham gia vào công thức, bạn gặp lỗi #NAME?. Lỗi này xảy ra khi: A. Chia một số cho 0 B. Không xác định được các ký tự trong công thức (tên hàm bị sai...) C. Không có dữ liệu để tính toán D. Dữ liệu không
Image of page 7
Image of page 8
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes