Điều này có thể hiểu nguồn thu thu? cũng

Info icon This preview shows pages 68–70. Sign up to view the full content.

chiều với tăng trưởng kinh tế và ngược chiều với nợ nước ngoài trên GDP. Điều này có thể hiểu nguồn thu thuế cũng chính là nguồn lực nội tại của một quốc gia, vì sự gia tăng trong nguồn thu thuế chính là sự gia tăng trong tổng thu ngân sách, thông qua đó việc đi vay sẽ giảm đi bởi thâm hụt ngân sách đã được bù đắp bởi thuế. Trong những năm 1990-2009 với tốc độ gia tăng trung bình 19.3% chỉ tiêu thuế đã tác động dương lên tăng trưởng kinh tế làm cho chỉ tiêu này cũng gia tăng theo với mức trung bình 7.3%. Mức thuế trên GDP cao nhất là năm 2008, với tỷ lệ 24.3% tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ở mức 8.2% ; Và mức thuế trên GDP thấp nhất là 11.5% trong năm 1990 với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ở mức 5.1%. Trong tỷ lệ thuế trên GDP, ta thấy có sự sụt giảm từ 24.2% (năm 2008 ) còn 20.3% (năm 2009) và sự sụt giảm này đã kéo theo tỷ lệ tăng trưởng giảm từ 6.3% (năm 2008) còn 5.3% (năm 2009). Trong khi đó, tỷ lệ nợ nước ngoài trên GDP trong giai đoạn này mặc dù rất cao nhưng lại có xu hướng giảm dần qua từng năm và đến năm 2009 tỷ lệ này
Image of page 68

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 59 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt giảm còn 39%. Như vậy, có thể thấy khi nợ nước ngoài giảm đi do yếu tố những rủi ro tài chính và chính trị do nguồn vốn này mang lại, thì việc chi đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị tối tân nhằm mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế sẽ do nguồn lực trong nước tài trợ, do đó nguồn thu thuế sẽ là nguồn thu quan trọng nhất. Điều này cho thấy khi tăng trưởng kinh tế ổn định thì nợ nước ngoài sẽ giảm đi để thay vào đó là nguồn thu của ngân sách. Một nguồn tài trợ vừa mang tính không rủi ro và không hoàn trả vừa mang tính khuyến khích sự đầu tư kinh doanh và quản lý hiệu quả cho nhà đầu tư sao cho lợi nhuận sau thuế nhận được của họ vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự gia tăng trong nguồn thu thuế đều được xem là hoàn hảo bởi yếu tố tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ lo lắng về môi trường mà họ muốn đầu tư, và câu hỏi đặt ra là ”liệu có thực sự ổn định lâu dài trong thuế khóa hay chỉ là sự ổn định tạm thời khi chính phủ đang muốn bù đắp thâm hụt bằng nguồn thu thuế?”. Sở dĩ họ lo ngại vì để tăng nguồn thu thuế nhà nước sẽ điều chỉnh thuế suất vì như thế lợi nhuận sau thuế của họ sẽ bị giảm đi. Còn đối với người tiêu dùng thì họ lo ngại trong tương lai họ sẽ phải mua hàng hóa với một mức giá cao hơn hiện tại.
Image of page 69
Image of page 70
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern