Uitbreiding met opslagkosten U Wat is de 6 maands futures prijs nu Het kost 2

Uitbreiding met opslagkosten u wat is de 6 maands

This preview shows page 17 - 25 out of 46 pages.

Uitbreiding met opslagkosten (U): Wat is de 6 maands futures prijs nu?Het kost $2 per ounce per jaar om het goud op te slaanBetalingen aan het einde van de periode= $ 1,657.50 per ouncer = 1.5% (1 jaar)
Background image
Drs Arjan M.Osté13 november 2018 - M2-03 -18Allereerst moeten de opslagkosten worden uitgedrukt in een fractie t.o.v. de spotprijs:(De opslagkosten (U) zijn proportioneel met de spot price van de commodity (het verhandelde goed) – zie voorgaande slides.)=>(om het onderlinge verband uit te drukken, voor de e-macht.)=>=>$ 1,670.99Voor de meeste commodities is bovenstaande van toepassing. Echter soms is het gemakkelijker om de commodity (het handelsgoed) in voorraad te hebben dan het hebben van een futures contract. (dat levert een zgn convenience yield (c) voor de bezitter op.)
Background image
Drs Arjan M.Osté13 november 2018 - M2-03 -19Voorbeeld waarbij sprake is van het voordeel van het fysiek bezit van de commodity (convenience yield):Hierbij wordt gebruik gemaakt van de formule: c = % van de convenience yieldBereken c.Info:- 6 maands forward rate (futures rate) op goud = $1,650 ()- Spotrate op goud () = $ 1,657.50 en opslag is $2Berekening:
Background image
Drs Arjan M.Osté13 november 2018 - M2-03 -20=> => ln (0.99548) = (0.016207-c) * 0.5 =>- 0.0045352 * 2 = -0,009070 = 0.016207 – c => c = 0.025277Dit komt neer op plm. 2.53% per annum (per jaar).Een voorbeeld uit de agrarische sector: Corn (Mais) als commodity:De Corn (Mais) markt is een belangrijke commodity markt. Mais is niet alleen een zeer belangrijk ingrediënt voor bijv. Coca Cola maar wordt ook gebruikt voor bio-brandstoffen zoals ethanol en dergelijke. In 2011 reikten de prijzen tot recordhoogten echter vanaf eind 2012 gingen de prijzen nog verder omhoog om vervolgens hard naar beneden te komen in de hierna volgende jaren (zie grafiek).
Background image
Drs Arjan M.Osté13 november 2018 - M2-03 -21Bron: National Institute of Statistics and Economic Studies, .
Background image
Drs Arjan M.Osté13 november 2018 - M2-03 -22Voorbeeld:Bron: Chicago Board of Trade, (7 Nov. 2016)Stel de huidige prijs voor mais is: $ 3.490 per bushel (bushel 36.4 liter).Een agrariër verwacht 100,000 bushels mais te zullen oogsten in juli en is bang dat de prijzen voor mais zullen dalen.
Background image
Drs Arjan M.Osté13 november 2018 - M2-03 -23De boer neemt een short positie in op mais futures door een prijs voor juli 2017 vast te leggen waartegen de oogst wordt verkocht.Waarschijnlijk als gevolg van de zgn. ‘convenience yield’ is de prijs voor de future van juli $ 3.724 per bushel.Als in juli de spot prijs zakt onder de $ 3.724 per bushel dan volgt de volgende afwikkeling:- Cash transactie: verkoop 100,000 bushels mais in juli tegen de dan geldende spot (cash) prijs. (onder de 3.724!)- Afwikkeling van het futures contract tegen contant (cash) in juli.
Background image
Drs Arjan M.Osté13 november 2018 - M2-03 -24Stel de prijs voor mais voor juli zakt naar $ 3.000 per bushel in juli.De boer krijgt dan voor zijn oogst: 100,000 x $ 3.000 = $ 300,000 cash (contant) in de spot markt.
Background image
Image of page 25

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 46 pages?

  • Fall '18

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture