k se izvodi naglim zagrijavanjem površine na temperaturu austenitizacije t A A

K se izvodi naglim zagrijavanjem površine na

This preview shows page 103 - 106 out of 225 pages.

k se izvodi naglim zagrijavanjem površine na temperaturu austenitizacije t A >A c3 te naglim hlađenjem. Slika 2.40. Direktno površinsko kaljenje čelika s 0,3÷0,5 % C Slika 2.39. Presjek čeličnog izratka
Image of page 103
104 Izvori topline moraju biti jaki, da se jezg ra ne stigne zagrijati. Klasičan način zagrijavanja ne koristi se zbog presporog prijelaza topline pri čemu se progrijava čitav komad. Prema načinu zagrijavanja ovaj postupak može biti: Kaljenje plamenom Induktivno kaljenje Brzo površinsko kaljenje . 2.2.1.1 Kaljenje plamenom Površina predmeta naglo se zagrijava plamenicima koji daju potrebnu toplinu izgaranjem smjese acetilena i kisika. Iza plamenika postavljene su mlaznice koje zagrijanu površinu naglo ohlade. Dubina zakaljenog sloja može se regulirati duljim za grijavanjem ili dužim zadržavanjem do naglog hlađenja. Ovaj se postupak ne može koristiti za predmete malog poprečnog presjeka. Kaljenje zubi zupčanika plamenom Postoje dva načina kaljenja: a) As imetrični istovremenim kaljenjem po jedne bočne površine dva zuba ( slika 2.43 ). Nastaje jednoliki martenzitni sloj po boku i korijenu zuba. Ovakvim kaljenjem dobije se dobra otpornost kontaktne površine zuba na habanje uz povišenu čvrstoću korijena zuba na savijanje. Ovaj postupak se izvodi samo kod velikih zupčanika. b) S imetrični istovremenim kaljenjem bočnih površina jednog zuba ( slika 2.43 ). Nastaje nejednoliki sloj martenzita po boku, dok korijen zuba ostaje nezakaljen. Ovakvim kaljenjem se dobije dobra otpornost kontaktne površine zuba na habanje. Nedostatak je nešto niža čvrstoća u korijenu zuba pa je i opterećenje na savijanje koje zub može izdržati manje. Zubi kod malih zupčanika kale se tako da plamenik zagrijava istovremeno više zubi po obodu zupčanika uz istovremeno okretanje zupčanika. Kod ovakvog postupka dobiju se potpuno prokaljeni zubi. Nedostatak je mala žilavost u korijenu zuba i prijelazna zona u kojoj se miješaju tvrde i meke faze ( slika 2.43 ). Slika 2.43. Simetrično površinsko kaljenje zubi zupčanika plamenom [1] Slika 2.43. Asimetrično površinsko kaljenje zubi zupčanika plamenom [1] Slika 2.43. Potpuno prokaljeni zubi zupčanika [1]
Image of page 104
105 2.2.1.2 Induktivno (visokofrekventno) kaljenje Do zagrijavanja površine dolazi razvijenom Jouleovom toplinom zbog prolaza inducirane struje po površini. Ako kroz induktivni svitak teče struja visoke frekvencije, razvit će se oko svitka izmjenično magnetsko polje iste frekvencije. Postavljanjem izratka u to magnetsko polje u njemu se inducira struja iste frekvencije koja teče površinom čeličnog izratka (tzv. skin efekt). Površina pruža omski otpor “ R " ovoj struji jako sti “ I u vremenskom periodu “ t ”, razvit će se Jouleova toplina: t R I Q 2 [J] gdje je: t trajanje zagrijavanja I jakost struje R omski otpor površine izratka .
Image of page 105
Image of page 106

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors