Att utveckla en kunddriven marknadsf\u00f6ringsstrategi Marketing management Att

Att utveckla en kunddriven marknadsföringsstrategi

This preview shows page 2 - 4 out of 8 pages.

Att utveckla en kunddriven marknadsföringsstrategi - Marketing management: Att identifiera, attrahera, behålla och utveckla de kunder som företaget önskar genom att skapa, utveckla och kommunicera kundvärde, baserat på marknadskänsla och systematiska undersökningsmetoder. - Marknadskänsla: Att beslut om marknader och kundbehov kräver en känsla för hur konsumenter tänker och hur olika delar i marknadsföringssystemet hänger ihop. Man behöver både erfarenhet och talang. Krävs mer än en person. - Systematiska metoder: betonar behovet av vetenskapligt baserade metoder som grund för kunskap om vad som händer på en marknad. Det är inte tillräckligt att tillägna sig undersökningar genomförda av marknadsförare, även forskning. - Marknadssegment: Att dela in marknaden och välja den mest attraktiva målmarknaden. Antingen vill man nå ut till så många som möjligt, men kan finnas en mening med att minska antalet köpare (exklusivitet. Ex. Supreme) 2
Image of page 2
Tuesday 3 March y - Demarketing: Att man pga. efterfrågesöverskott eller imageskäl vill minska efterfrågan. - Erbjudanden bör differentieras och positioneras. - Värdeerbjudanden: Uppsättning fördelar och värden som företaget utfäster sig att leverera till kunder för att tillfredsställa deras behov. De differentierar företag och speglar företagets konkurrensfördelar. Varför man ska välja ett varumärke framför ett annat. Kan vara svårt för företag att definiera deras värdeerbjudanden. - Marknadsföringskoncept : Olika filosofier som handlar om hur konkurrenskraft skapas. Viktigt att lyssna på kunder, konkurrenter, företaget självt och intressen i det samhälle där företaget verkar. Råder konflikt mellan intressen. Finns fem stycken: - Produktionskoncept : Föreställningen om att konsumenter tilltalas av produkter med hög tillgänglighet och en attraktiv prisnivå - följaktligen bör företag fokusera på att effektivisera tillverkning och marknadskanaler. Finns risk för marknadsnärsynhet. (Början på 1900-talet)(Ryanair, stora volymer o låga kostnader) - Produktkoncept : Bygger på antagandet att konsumenter attraheras av produkter som erbjuder bättre kvalité, högre prestanda, eller sticker ut gällande någon annan egenskap. Marknadsföringen och organisationen bör följaktligen ägna sin energi åt kontinuerlig produktutveckling. Samma som produktionskoncept. Finns risk för marknadsnärsynhet. (1900-talet) - Försäljningskoncept : Föreställningen om att konsumenter köper en produkt först efter omfattande försäljningsaktiviteter och marknadskommunikation genom vilka konsumenten låter sig övertygas. Tar inte i åtanke dåliga erfarenheter av aggressiv försäljning etc. Producera stora volymer som man inte vet om någon vill ha, men sen ska man sälja. - Marknadsföringskoncept : En filosofi som innebär att organisationen når sina mål genom att lära känna kunders behov och önskemål för att sedan leverera attraktiva produkter och en högre kundtillfredsställelse än konkurrenterna. Tänker inte på att kunder ibland inte vet vad de vill ha. Dessa förstår dock kunderna bättre än kunderna förstår sig själva. Fråga vad kunden vill ha och producera det. - Samhällsorienterade marknadsföringskonceptet : Försöker hantera konflikten mellan konsumenters kortsiktiga mål och samhällets långsiktiga mål. Föreställningen om att ett företags marknadsföringsbeslut förutom 3
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

 • Fall '19
 • Anders Parment
 • March y

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture