Çarpanı da deney zamanının çok uzun olması ve

 • No School
 • AA 1
 • Zeynepdemircan
 • 141

This preview shows page 87 - 90 out of 141 pages.

çarpanı da, deney zamanının çok uzun olması ve numune kirli olduğu halde, bazen bu kirliliğe tekabül edecek kadar BOI değeri göstermemesidir. Organik maddeler biyolojik olarak değil de, kimyasal olarak yükseltgenirse (KOİ), zaman çok kısaltılır. BOİ metodunda organik maddelerin bir kısmı yükseltgenirken KOİ metodunda bütünü yükseltgenir. Bu nedenle de KOİ değerleri genellikle BOİ değerlerinden daha büyük çıkar. Biyokimyasal yükseltgenmenin bazı organik maddelerde değişik hızlı cereyan etmesine karşın, kimyasal yükseltgenmede maddenin biyolojik olarak ayrışıp ayrışmadığına ve ayrışma hızına bağlı olmadan bütün organik maddeler yükseltgenir. CnHaOb + c Cr 2 O 7 -2 + 8 c H+ n CO 2 + ( a +8 c )/2 H 2 O + 2 c Cr +3 (c = (2/3 n) + (a / b) – (b /3)) K 2 Cr 2 O 7 + 4 H 2 SO 4 K 2 SO 4 + Cr 2 (SO 4 ) 3 + 4 H 2 O + 3/2 O 2 1 mol K 2 Cr 2 O 7 3/2 mol O 2 üretir. KOİ sonuçları mg O 2 / L cinsinden ifade edilir. Örneğin biyolojik olarak çok kolay ayrışan glikoz ve oldukça yavaş ayrışan lignin kimyasal olarak tamamen yükseltgenirler. Sonuç olarak KOİ değerleri BOİ değerlerinden daha yüksektir.
Image of page 87
KOİ Ölçümü KOİ ; atık su numunesinin kuvvetli asit ortamında kuvvetli bir yükseltgen olan K 2 Cr 2 O 7 ile 2 saat kaynatılarak, yükseltgenmesi sonunda fazla K 2 Cr 2 O 7 in standart indirgen madde çözeltisi ile volumetrik tayinine dayanır. Söz konusu numuneye gerekli miktarda asit ve miktarı belli fazlaca ayarlı potasyum bikromat çözeltisi konur, kaynatılır ve bikromatın fazlası ayarlı Fe(II) çözeltisi ile geri titre edilir. Bunlardan yararlanarak numunenin KOİ değeri hesaplanır. KOİ tayininde iskelet reaksiyon Organik Madde + K 2 Cr 2 O 7 + H + CO 2 + H 2 O + Cr +3 K 2 Cr 2 O 7 + 4 H 2 SO 4 K 2 SO 4 + Cr 2 (SO 4 ) 3 + 4 H 2 O + 3/2 O 2 1 mol K 2 Cr 2 O 7 3/2 mol O 2 üretir. 6Fe 2+ + Cr 2 O 7 = + 14 H + 6Fe 3+ + 2Cr 3+ +7H 2 O 4-TOPLAM ORGANİK KARBON (TOC) TAYİNİ Toplam organik karbon () tayin edilecek su numunesinden mikrolitre mertebesinde bir miktar mikro şırıngayla alınır ve kobalt oksitle karıştırılmış asbeste emdirilir ve bundan sonra yaklaşık 950 °C daki yakma tüpüne konur. Tüp içinden devamlı olarak saf oksijen gazı geçirildiğinden numunedeki organik madde yanar ve karbondioksit verir. Bu şekilde meydana gelen karbondioksit oksijen akımıyla sürüklenerek yakma tüpüne bağlı bir infrared cihazıyla tayin edilir. Tayinler çok kısa zamanda gerçekleştirildiğinden, bu metot biyokimyasal oksijen ihtiyacı il e kimyasal oksijen ihtiyacı metotlarına tercih edilir. Ancak yakma cihazı pahalı ve bakımı çok güç olduğundan, bu tayin şekli henüz yaygın hale gelmemiştir.
Image of page 88
5-Katı Madde Tayini Atık sularda suyun dışındaki diğer maddelere katı maddeler denir. Katı maddeler genel olarak atık suların 103°C da buharlaştırılarak kalıntının (bakiyenin) sabit tartıma getirilmesiyle bulunur. Bu şekilde bulunan katı maddeye toplam katı madde denir. Katı maddeler başlıca iki gruba ayrılır. 1) Atık sularda çözünmüş olan katı maddeler 2) Atık sularda süspansiyon halinde bulunan katı maddeler Atık sular mutfak tuzundan şekerlere, şekerlerden ince kum tanelerine kadar çok çeşitli katı maddeler ihtiva eder. Bunlardan mutfak tuzu çözünmüş maddelere, ince kum taneleriyse, süspansiyon halindeki katı maddelere örnek verilebilir. Bunları ihtiva eden atık
Image of page 89
Image of page 90

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 141 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors