Slijedi da se za nelegirane čelike pravilna temperatura austenitizacije može

Slijedi da se za nelegirane čelike pravilna

This preview shows page 69 - 72 out of 225 pages.

Slijedi da se za nelegirane čelike pravilna temperatura austenitizacije može procijeniti iz metastabilnog Fe-Fe 3 C dijagrama. t A A C3 +(30 70) C odnosno: t A A C1 +(50 70) C
Image of page 69
70 Približne vrijednosti M s i M f temperature za raz ličite sadržaje ugljika prikazan e su tablično: Utjecaj temperature kaljenja Ako se bira viš a temperatura austenitizacije t A , izaziva se spuštanje temperature modifikacije (analogno utjecaju povećanja v hl ), štoviše, M s i M f temperature također se spuštaju pri kaljenju s više temperature austenitizacije t A ( Slika 2.3 ). Trajanje progrijavanja na temperaturi austenitizacije t A ne smije se nepotrebno produžavati da zrno austenita A ne poraste! Zadržavanje na ovoj temperaturi treba biti samo toliko dok se čelik potpuno ne austenitizira (dok se ugljik ravnomjerno ne rastvori u austenitu). Slika 2.3. Dijagram zavisnosti temperature pretvorbe austenita od prethodne temperature njegova predgrijavanja iznad pravilne (t A ) (v hl = konst.) [1] Prekaljenost čelika Temperature A 3 odnosno A 1 odgovaraju vrlo sporom zagrijavanju čelika. Međutim, kako je u praksi brzina zagrijavanja znatno veća , pretvorba u austenit na A 3 temperaturi nije potpuna, tj. količina rastvorenog ugljika u austenitu manja je od one koja bi trebala biti prema metastabilnom dijagramu slijevanja. Potpunije rastvaranje ugljika u austenitu pos tiže se samo povećanjem temperature austenitizacije. Prema dijagramu na slici 2.3 vidi se da povećanje temperature snižava M s i M f temperaturu, pa će se nakon kaljenja povećati količina ostatnog austenita. Za grijavanjem na previsoke temperature ova pojava je izraženija, te za t akav čelik kažemo da je prekaljen. Preniska temperatura austenitizacije nakon kaljenja rezultira mekšim martenzitom siromašnijim na ugljiku i manjom količinom zaostalog austenita, dok pr evisoka t A daje tvrđi martenzit bogatiji ugljikom i veću količin u zaostalog austenita. Ukupna tvrdoća smjese u oba je slučaja manja od one koju bismo dobili pravilnom temperaturom austenitizacije. PODEUTEKTOIDNI EUTEKTOIDNI NADEUTEKTOIDNI x 1 0,4[%C] x 2 =0,8[%C] x 3 1,2[%C] M s 320 C M s 180 C M s 100 C M f 150 C M f -30 C M f -100 C
Image of page 70
71 Utjecaj legirnih elemenata na toplinsku obradu Temperature austenitizacije legiranih čelika bitno su različite u odnosu na nelegirane. Ako je čelik legiran alfagenim elementima , temperature austenitizacije su više u odnosu na nelegirane i to za iznos povišenja A 1 i A 3 temperature prema dijagramu na Slika 1.54 . Gamageni legirni elementi snižavaju pravilnu temperaturu austenitizacije i to za iznos sniženja A 1 i A 3 temperature prema dijagramu na Slika 1.54 . Eutektoidna koncentracija l egiranih čelika može se procijeniti prema dijagramu na Slika 1.55 . U praksi se koriste pseudobinarni dijagrami u kojima je uzet u obzir utjecaj legirnih elemenata na temperaturi pretvorbe ( Slika 1.54 ) i koncentracije ( Slika 1.55 ).
Image of page 71
Image of page 72

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors