[123doc] - thuc-hien-dan-chu-trong-cac-truong-cd-dh-o-tinh-binh-duong-hien-nay-luan-van-ths-triet-ho

Về nông nghiệp phát triển theo hướng sản

This preview shows page 35 - 37 out of 112 pages.

Về nông nghiệp, phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, hình thành các vùng lúa cao sản, vùng mía, cây ăn trái, cao su, điều... Có nhiều công trình thuỷ lợi và trạm bơm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Ngành dịch vụ, thương mại, xuất khẩu, giao thông, vận tải, bưu điện được tỉnh quan tâm đầu tư và với tốc độ phát triển khá tốt. Bình Dương là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người ở mức liên tục tăng, năm 2004 khoảng 800 USD/người, là một trong những tỉnh có đóng góp cho ngân sách Trung ương. Kết cấu hạ tầng phát triển không ngừng, đời sống và trình độ dân trí của nhân dân được nâng lên đáng kể. Nhân dân Bình Dương giàu lòng yêu nước, sẵn sàng hy sinh tính mạng, tài sản của mình để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, người Bình Dương đã tự chủ, sáng tạo, phát huy quyền làm chủ của mình, góp phần làm nên những kỳ tích, tô đậm trang sử vàng của Bình Dương và dân tộc Việt Nam. Nhiều khu Di tích lịch sử, văn hoá, nhiều phong trào đấu tranh của nhân dân Bình Dương đã được biết đến với sự khâm phục và lòng biết ơn vô hạng như Chiến khu Đ, Nhà tù Phú Lợi, Chùa Hội Khánh, khu Tam giác sắt, Bàu Bàng... phong trào đấu tranh của nhà máy xe lửa Dĩ An... Đây chính là điều kiện thuận lợi để có thể tuyên truyền, phổ biến QCDC
Image of page 35
33 đến mọi người dân, nhất là thế hệ sinh viên Bình Dương để họ hiểu và phát huy quyền làm chủ của mình đúng luật. Tính đến năm 2003, dân số của Bình Dương là 837.000 người, dân tộc Kinh chiếm đa số. Hàng năm, dân số tăng tự nhiên hơn 2%, số dân tạm trú từ mọi miền đất nước đến đây rất đông. Ngay ở những trường cao đẳng, đại học cũng có một số lượng SV ngoài tỉnh không nhỏ. Các em xuất thân từ nhiều vùng, miền, cách sống, sinh hoạt, mức sống, tập quán... không giống nhau, điều này đã ảnh hưởng đến việc tuyên truyền, triển khai, thực hiện QCDC trong phạm vi trường học. Nhân dân Bình Dương tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước nói chung và của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nói riêng. Bởi các chủ trương, chính sách,... đưa ra đều phù hợp lòng dân, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu, lợi ích chính đáng của dân nên được nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ và thực hiện. Những thành tựu về kinh tế - xã hội đạt được trong những năm qua đều có sự đóng góp tích cực của nhân dân. Nhân dân đều nhất trí với đánh giá
Image of page 36

Want to read all 112 pages?

Image of page 37

Want to read all 112 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 112 pages?

 • Summer '15
 • NGUYEN QUOC LAN

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern