a Nevezze meg a kering\u00e9si k\u00e9sz\u00fcl\u00e9k egy m\u00e1sik megbeteged\u00e9s\u00e9t meghat\u00e1rozva egy

A nevezze meg a keringési készülék egy másik

This preview shows page 2 - 3 out of 3 pages.

a) Nevezze meg a keringési készülék egy másik megbetegedését, meghatározva: egy okát, egy megnyilvánulását, és megel ő zésének egy módját. b) Találjon egy hasonlóságot és egy különbséget az aorta és a tüd ő gy ű jt ő erek között! c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy gyerek esetében, tudva a következ ő ket: - a vér a szervezet tömegének 7% -a; - a vérplazma a vér tömegének 55%-a; - a víz a vérplazma tömegének 90%-a; - a gyermek testtömege 27 Kg. Írja le a feladat megoldásának minden lépését! d) Egészítse ki a feladat c) alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat használva, majd válaszoljon rá! B 12 pont Két paradicsomfajtát kereszteznek. Az egyik piros és óvális terméssel rendelkezik (RROO), a másik narancssárga és kerek termés ű (rroo). Az els ő , F 1 generációban hibrid szervezetek jönnek létre. Az F 1 egyedeit egymás között keresztezve, az F 2 -ben, az örökletes tényez ő k 16 kombinációját nyerik. Határozza meg a következ ő ket: a) az F 1 –ben nyert szervezetek fenotípusát; b) az F 1 által létrehozott gaméták típusát; c) az F 2 kétszeresen heterozigóta kombinációinak számát; az F 2 azon szervezeteinek a genotípusát, amelyek narancssárga és óvális terméssel rendelkeznek. d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemz ő tudományos információt felhasználó új kérdéssel, majd válaszoljon rá! Írja le a feladat megoldásának minden lépését!
Image of page 2
Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ţ ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la biologie vegetal ă ş i animal ă Varianta 6
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Summer '20

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes