Лорд стейн бодлогошрон

Info icon This preview shows pages 114–115. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Лорд Стейн бодлогошрон чихийнхээ арыг алгаараа үрэв . Нэг акцыг гурваар сольж авах таны санал тийм ашигтай нөхцөлд таны байгууллагад орохыг хүсэж байгаа хувь нийлүүлэгчийг улам бүр татаж болох юм гэж би бодож байна гэхдээ та нэг чухал зүйлийг мартажээ . Тухайлбал таны эсрэг олон хүний нэгдмэл хандлага байгааг би хэлэх хэрэгтэй . Үүнээс үзэхэд нэг акцыг гурваар авах таны болзлыг үлээнвч , тэнд хяналтын бүрэн эрх олгохыг зөвшөөрөх тийм олон хувь нийлүүлэгчид гарахгүй байх гэдэгтта итгэж болно . Энд английн тодорхой заншил байдаг . Тэр заншлаар бол англичууд л уул байгууллагыг удирдах ётой юм . Жонсон бид хоёр таныг Черинг - Кроссын замыг худалдан авсан тухай зарлал гарснаас хойш англичууд ийм үзэл санаа баримталж байгаад бүрэн итгэсэн юм . Түүнээс гадна Метрополитен ба район ”- ы шугамын хувь нийлүүлэгчид таны эсрэг нэгдэх эрмэлзлээр дүүрэн байна . Мөн эдгээр нийгэмлэгүүдийн эрхлэгч нр энэ үед бие биедээ нөхөсөг хандах сэтгэл огт гаргахгүй байна гэж Стейн ярив . Жонсон үүнд дургүйцсэн маягтай байв . Ингээд та энэ ажилд болгоомжгүй хандаж арга дүйгүй авирлавал америк биш , англи зуучнаар дамжуулан тэдэд яаж итгүүлэхаргаа мэдэхгүй ол та мухардаж нэг ч алхаж чадахгүй болно гэж Стейн цаашш нь ярив . Маш зөв өө гэж Стейний юу бодож байгааг тодорхой ойлгосон Каупервуд хэлэв . Тэд түүнд зориглон туслахаар болбол Каупервудын саналаас илүү нэмэл төлбөрийг шаардахгүй боловч харин түүнтэй тэгш эрхтэйгээр хамтын хяналтын шинэ хэлбэрийг шаардах байх . Энэ нь бүтэхгүй бол хөрөнгө оруулалтынхаа хатуу баталгааг олж авч төлөвлөж байгаа системийн алгуур өргөжихийг харгалзан оруулсан мөнгөндөө тохируулан орлогыг тэнцүү хуваарилж
Image of page 114

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 115
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern