Og fået tilkendt en førti pension i det tilfælde

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 132 - 136 out of 224 pages.

erhvervsevnetab på 50 pct. og fået tilkendt en førtids- pension. I det tilfælde vil rådighedsbeløbet være 21.300 kr. pr. måned, hvilket er en stigning på 3.000 kr. efter skat i forhold til, da personen var i arbejde, jf. figur 3.24.
Image of page 132
133 Figur 3.24 ANM.: 40-årig enlig med en arbejdsskade. I beskæftigelse tjener personen 325.000 kr. om året før skat. Rådighedsbeløbet er beregnet før fradrag for husleje. Pensionsudbetalinger forudsætter, at personen har en ord- ning hos Industriens Pension. Der er indregnet godtgørelse for varigt mén ved en méngrad på 20 pct. Se bilag 3.4 for beregningsmetoder. KILDE: Egne beregninger på Økonomi- og Indenrigsministeriets Familietype- model. Førtidspensionen bidrager med 10.000 kr. efter skat pr. måned. Dertil kommer 7.500 kr. fra erstatning ved et erhvervsevnetab på 50 pct. og en méngrad på 20 pct. I typeberegningen er der også indregnet udbetalinger fra invalidepension på 3.700 kr., som både knytter sig til en engangsudbetaling på 100.000 kr. og en årlig udbetaling på 60.000 kr. før skat. Dette bygger på forsikrings- betingelser fra Industriens Pension. I en del ordninger vil dækningen typisk være højere. Kompensation lavere ved fritidsskade Erstatninger fra arbejdsskadesystemet betyder, at der er forskel størrelsen af de samlede udbetalinger, afhængigt af om skade opstår i arbedstiden eller i fritiden. Hvis f.eks. en psykisk sygdom ikke kan henføres til arbejdet, men til fritiden, betyder det et rådighedsbeløb, som er omkring 4.000 kr. lavere pr. måned, og som er ca. 1.000 kr. lavere, end da personen var i arbejde. Førtidspension kan Selv om en person har fået en arbejdsskade og samtidig Stigning i rådighedsbeløb efter arbejdsskade 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 Før skade Arbejdsskade (tab af erhvervsevne på 50 pct.) Fritidsskade Lønindkomst Førtidspension Boligsikring Erstatning Pensionsudbetaling Rådighedsbeløb efter skat og overførsler, 1.000 kr., 2014-niveauer
Image of page 133
134 have andre årsager end arbejdsskade modtager førtidspension, er det ikke sikkert, at arbejdsskaden er årsagen til førtidspensionen. Førtids- pensionen kan således være betinget af årsager, som ligger uden for arbejdslivet. I beregningerne er der taget udgangspunkt i et erhvervsevnetab knyttet til arbejdsskaden på 50 pct. I denne situation behøver arbejdsskaden ikke nødvendigvis at være hele årsagen til førtidspensionen. Førtidspension ved varigt nedsat arbejdsevne Hvis arbejdsevnen bliver nedsat varigt, så det ikke er muligt at forsørge sig selv, kan der være mulighed for at få førtidspension. Efter reglerne skal alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen dog være afprøvet. Med de nye regler, som gælder efter 1. januar 2013, skal personen som udgangspunkt have gennemført et ressourceforløb, inden der kan blive tildelt en førtidspension.
Image of page 134
135 Bilag 3.1. Baggrundskarakteristika for personer, der får anmeldt en ar- bejdsskade Overordnet set er der ikke stor forskel mellem personer, der anmelder en arbejdsskade, og andre beskæftigede. Dog er kvinder overrepræsenteret i gruppen, som anmelder en erhvervssygdom. 60 pct. af dem, der anmelder en erhvervssygdom, er således kvinder, mens kvinder udgør 47 pct. af beskæftigede. Mænd er derimod i nogen grad overrepræsenteret blandt personer, der anmelder en arbejdsulykke, jf. tabel 3.3.
Image of page 135
Image of page 136

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors