3331 iletken atomların dış valans

 • No School
 • AA 1
 • 69

This preview shows page 8 - 10 out of 69 pages.

3.3.3.1. İletken Atomların dış (valans) yörüngelerindeki elektron sayısı dörtten az (1-2-3) olan elementlere iletken denir. Bu elementler elektrik akımını iyi iletirler. Tüm metaller iletkendir. İnsan vücudu iyi bir iletkendir. İyonlara sahip sıvılar iyi bir iletkendir ve bunlara elektrolit adı verilmektedir. Saf su yalıtkan, günlük hayatta kullandığımız içme suyu iletkendir. Toprak içinde su olduğu için iletkendir. Gazlar genelde yalıtkandır; fakat iyonlarına ayrılmış gazlar iletkenlik kazanırlar. Şekil 1.10: Bakır elementinin elektron dağılımı 3.3.3.2. Yalıtkan Atomların dış yörüngelerindeki elektron sayısı 8 ve daha fazla olan tüm elementlere yalıtkan denir. Yalıtkan gereçler elektriği iletmez. Son yörüngelerindeki elektron sayısı 5,6,7 olan elementler ise bir noktaya kadar yalıtkandır. Yalıtkan cisimlerde serbest elektronlar yok denecek kadar azdır. Cam, kauçuk, pamuk, yağ ve hava yalıtkan maddelere örnek olarak verilebilir. Şekil 1.11: Neon elementinin elektron dağılımı
Image of page 8
9 3.3.3.3. Yarı İletken Atomların dış yörüngelerindeki elektron sayısı 4 olan elementlere yarı iletken denir. Silisyum, germanyum gibi maddeler örnek olarak verilebilir. 3.4. Elektrik Yükü ve Birimi Atomun yapısında bulunan proton ve elektronların elektriksel özellikleri birbirine zıttır. Protona (+) yüklü, elektrona (-) yüklü denmiştir. Nötronlar ise yüksüzdür. Elektrik yükü Q veya q ile gösterilir. Birimi coulomb’tur. C ile gösterilir (Tablo 1.1). Tablo1.1: Elektrik yüklerinin değerleri Bir atomda proton ve elektron sayıları birbirine eşitse bu atoma nötr atom denir. Atomların yüklenmesi atoma elektron verilmesi veya atomdan elektron alınması ile gerçekleşir. Bir atomda; proton sayısı elektron sayısından fazla ise (yani elektron kaybetmiş ise) böyle atomlara pozitif yüklü iyon ya da katyon denilir. “+e” ile gösterilir. Atomun içerisinde elektron sayısı fazla ise bu da dışarıdan elektron kazanmış ve negatif yüklü iyon diye adlandırılır ve “-e” ile gösterilir. Bunlara ”anyon” da denmektedir. ( a X ±b ) ile gösterilen ifadede; a : X atomunun atom numarasını gösterir. +b: X atomunun kaybettiği elektron sayısını gösterir. -b : X atomunun kazandığı elektron sayısını gösterir. Örnek 1 K,L ve M atomlarındaki proton, nötron ve elektron sayıları şöyledir: Atom Proton sayısı Nötron sayısı Elektron sayısı K 10 10 11 L 11 12 11 M 12 11 11 K,L, ve M atomları için anyon, katyon ve nötr sıralamalarından hangisi doğrudur? anyon katyon Nötr A) K L M B) K M L C) M L K D) L M K Çözüm 1 K atomunun elektron sayısı proton sayısından 1 fazla olduğu için elektron almıştır, anyondur. L atomunun proton sayısı elektron sayısına eşittir. M atomunun elektron sayısı proton sayısından 1 eksik olduğu için M atomu katyondur. Doğru cevap B.
Image of page 9
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 69 pages?

 • Fall '19

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes