Trong phần đọc các thí sinh tập trung vào các t� phù hợp và không phát triển

Trong phần đọc các thí sinh tập trung vào

This preview shows page 139 - 142 out of 144 pages.

• Trong phần đọc, các thí sinh tập trung vào các từ phù hợp và không phát triển các kỹ năng đọc chính • Trong phần nghe, thí sinh tập trung vào việc nối từ vựng trong câu hỏi và không phát triển các kỹ năng nghe chính. • Trong phần viết, thí sinh học cách bỏ qua một phần câu hỏi và viết theo cách lặp đi lặp lại hoặc lan man. • Đoạn văn và câu hỏi nuôi niềm tin rằng bạn phải học các từ và câu phức tạp Các tài liệu như thế này có thể được tìm thấy rất nhiều vì chúng được sản xuất dễ dàng hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Nhưng, vì không đúng,không hợp lệ hoặc không đáng tin cậy, nên những tài liệu này không thể được nói là đại diện cho IELTS và không thể giúp bạn chuẩn bị hoặc phát triển các kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra thực tế. Bài kiểm tra thực tế Sau một bài kiểm tra, nhiều người muốn ‘giúp đỡ những người khác và vì vậy họ cố gắng ghi nhớ các phần của bài kiểm tra để chia sẻ trực tuyến. Đối với các phần viết và nói, những bài thi được gọi là thực tế này được lọc thông qua mức độ ngôn ngữ thí sinh, trí nhớ và quan điểm riêng của họ về cách viết câu hỏi kiểm tra. Những thay đổi nhỏ có tác động lớn trong việc viết bài kiểm tra, vì vậy những tài liệu như vậy không thể được coi là đại diện cho bài kiểm tra thật. Hơn nữa, việc chia sẻ các câu hỏi như vậy dẫn đến một niềm tin rằng bạn có thể dự đoán câu hỏi kiểm tra và tìm hiểu câu trả lời. Nếu đây là cách tiếp cận của bạn, bạn sẽ vẫn bị kẹt ở điểm thấp. Thậm chí tệ hơn, với các bài kiểm tra đọc và nghe, mọi người cố gắng tìm các bài viết về một chủ đề tương tự trực tuyến và sau đó tự viết câu hỏi cho bài thi. Do đó, các bài kiểm
Image of page 139
Page | 140 tra như vậy là một sự pha trộn khó hiểu của các câu hỏi có thể đoán hoặc câu hỏi không thể xảy ra và các đoạn văn sử dụng kỹ thuật và phức tạp quá mức. Thay vì thừa nhận họ đã tự viết các tài liệu, mọi người chia sẻ các bài kiểm tra này và cho rằng bài thi của họ là ’thực’ trong khi những tài liệu trong sách Cambridge thì không, do đó nuôi ý tưởng rằng‘ Cambridge đang cố lừa bạn’. Những tài liệu như vậy làm suy giảm niềm tin của bạn vào bài kiểm tra cũng như niềm tin của bạn vào khả năng cải thiện của chính bạn. Hơn nữa, họ đánh lừa bạn khi nói đến các kỹ năng bạn phải phát triển và sử dụng và ngôn ngữ bạn phải học. Kẻ thù thực sự ở đây không phải là bài kiểm tra, nó là tài liệu lừa bạn tin vào những huyền thoại về IELTS và cản trở sự chuẩn bị của bạn. Kết luận: Sử dụng tài liệu do chính những người ra đề thi viết với sự hiểu biết về cách tạo tài liệu kiểm tra hợp lý, hợp lệ và có thể tin tưởng để bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang thực hành các kỹ năng cần thiết cho bài thi thật. Nguồn không đáng tin cậy cũng là kiểu mẫu ngôn ngữ kém Nếu chúng ta xem xét chỉ hai câu hỏi được lấy từ một đoạn đọc của một trong những cuốn sách ‘Recent Actual IELTS’, bạn có thể nhìn ra một vấn đề thậm chí còn lớn hơn: chúng có nhiều vấn đề về tiếng Anh.
Image of page 140
Page | 141 Có những vấn đề ngôn ngữ liên quan đến ngữ pháp trong các lựa chọn trả lời (the lifestyle of Stevenson, envy him so much, attention from the public, prepare his life). Từ
Image of page 141
Image of page 142

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture