Den sjette og sidste dimension er overbærenhed

This preview shows page 12 - 14 out of 23 pages.

Den sjette og sidste dimension er overbærenhed kontra selvbeherskelse, hvor Danmark med en score på 70, og USA med en score på 68, begge har en overbærenhedskultur. I begge lande forventes det, at man forretningsmæssigt er udadvendt og har en positiv holdning til sit arbejde23. Danmark og USA ligner hinanden på mange områder, men der er også forskelle, hvor man som dansk eller amerikansk virksomhed er nødsaget til at mødes på midten, således at samarbejdet ikke overskygges af misforståelser. Et område, hvor man som dansk virksomhed kontra en amerikansk virksomhed skal være opmærksom er vedrørende den tredje dimension makulinitet kontra femininitet. En dansk leder kan risikere at blive opfattet som svag og ikke særlig god til at inspirerer eller vejlede, da danske ledere er mere opsatte på et godt forhold til medarbejderne, og ikke vant til det hierarkiske system, der ofte er at finde i en amerikansk virksomhed. SWOT-analyse Her følger min analyse af Jysk´s eksterne og interne situation. Styrker Jysk´s første slogan var: ”Kvalitet - lidt billigere”. Jysk har forskellige grader af kvaliteter til priser der stemmer overens med kvaliteten. Jysk har konkurrencedygtige priser, og Jysk tilbyder bl.a. konceptet fast lav pris på udvalgte produkter, hvor prisen altid er den samme. Jysk har siden åbningen i 1979 udviklet et stærkt brand både nationalt og internationalt. I Jysk er der fokus på bæredygtighed og dyrevelfærd og Jysk arbejder konstant på at mindske det klimaaftryk de sætter på miljøet. Jysk stiller krav til dyrevelfærd, og deres leverandører er ligeledes forpligtet til det24. 22Kultur på arbejde, kap. 4.3 ”Langtidsorientering/korttidsorientering”.23Kultur på arbejde, kap. 4.3 ”Overbærenhed/selvbeherskelse”.24(1).pdf
EUC Nordsjælland Tina Larsen Januar 2021 13 Jysk har fået tilladelse til at benytte mærket Leverandør til Det Kongelige Danske Hof, og at være kongelig hofleverandør skaber et godt omdømme og udviser troværdighed. Jysk har mange produkter og mange varianter af hvert produkt, så deres sortiment er både bredt og dybt. Hos Jysk er der gode uddannelsesmuligheder, hvor Jysk tilbyder deres elever et 2-årigt uddannelsesforløb. Jysk er en international kæde med over 2900 butikker i 51 forskellige lande, og Jysk åbner stadig flere butikker rundt om i verden. Ser vi på Porters generiske strategier går Jysk ind under omkostningsleder ved, at de har en stor målgruppe, og samtidig tilbyder lave priser25. Svagheder Jysk har mange forskellige varegrupper, men meget få af dem henvender sig til børn, og møbler i børns øjenhøjde. På det punkt er Ikea en konkurrent, da de netop fører børnemøbler, og har mange varianter på dette område. Desuden tilbyder Ikea mange andre produkter, som Jysk ikke har, så i mange tilfælde foretrækker forbrugerne Ikea, da flere produkter kan købes på samme sted. Muligheder Jysk ville have mulighed for at tiltrække en større målgruppe. Jysk udvider jævnligt kæden ved at åbne flere butikker, og den mulighed står Jysk fortsat overfor.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture