Kilde oecd health data de danske målinger af hvor

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 48 - 52 out of 224 pages.

KILDE: OECD (Health Data). De danske målinger af, hvor mange der drikker mange genstande pr. uge, bekræfter, at forbruget af alkohol er på vej ned i Danmark. Otte pct. drikker mere end anbefalet I 2005 drak 14 pct. af danskerne over højrisikogrænsen, dvs. mere end 21 genstande pr. uge for mænd og 14 gen- stande for kvinder. I 2013 er det tal faldet til godt otte pct. og er nu det laveste i 20 år, jf. figur 1.15. Danmark i midterfeltet vedr. alkoholindtag 0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12 Østrig Frankrig Tjekkiet Irland Luxembourg Tyskland Storbritannien Australien Schweiz Belgien Spanien Danmark Finland Holland Korea USA Canada Grækenland Sverige Japan Island Norge Italien Israel Indtagelse af alkohol, 16-årige og derover, liter pr. år, 2010-12
Image of page 48
49 Figur 1.15 KILDE: Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen (2013). I 1994 var der relativt lille forskel på forskellige alders- gruppers brug af alkohol. 67+-årige drak mindst, mens 45-66-årige drak mest. Seks pct. af 67+-årige overskred højrisikogrænsen for alkohol, mens det var godt 12 pct. blandt 45-66-årige. Erhvervsaktive aldersgrupper drikker mindre 20 år senere er det billede ændret markant. Andelen af unge, der overskrider højrisikogrænsen, er steget fra 12 til 15 pct. Det er nu den aldersgruppe, hvor flest over- skrider den anbefalede grænse. Også blandt 67+-årige er der nu flere, der overskrider højrisikogrænsen. Omvendt er den andel, der overskrider højrisikogrænsen, faldet for 25-44-årige og 45-66-årige. Der er særligt sket et markant fald for 25-44-årige, jf. figur 1.16. Alkoholforbruget er på vej ned 0 4 8 12 16 0 4 8 12 16 1994 2000 2005 2010 2013 Andel, der har drukket flere end 21 (mænd) og 14 (kvinder) genstande i den seneste uge, 16-årige og derover, pct.
Image of page 49
50 Figur 1.16 ANM.: I 2010 og 2013 er aldersgrupperne 45-64 år og 65+ år. KILDE: Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen (2013). Danske unge drik- ker langt mere end i andre lande Danske unge har det suverænt største alkoholforbrug i OECD. Ca. 55 pct. af alle danske 15-årige har været fulde mindst to gange i livet. Finland og Storbritannien er de lande, der kommer tættest på Danmark. Her er det ca. 40 pct., der har været fulde mindst to gange som 15-årige, jf. figur 1.17. Figur 1.17 ANM: OECD26-gennemsnittet er beregnet som et simpelt gennemsnit for mænd og kvinder tilsammen. KILDE: OECD (2013). Mange unge drikker 0 4 8 12 16 0 4 8 12 16 16-24 år 25-44 år 45-66 år 67+ år 1994 2013 Andel, der har drukket flere end 21 (mænd) og 14 (kvinder) genstande i den seneste uge, 16-årige og derover, pct. Ingen slår danske unge i druk 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 Danmark Finland Storbritannien Spanien Canada Østrig Irland Norge Tyskland Sverige Belgien Schweiz Frankrig Holland Island Italien USA Piger Drenge Andel 15-årige, der har været fulde mindst to gange i livet, pct., 2009-10 OECD26-gennemsnit
Image of page 50
51 Mens der ved rygning er et potentielt fald i den fremtidi- ge brug af tobak, fordi unge ryger relativt lidt, er der risiko for, at danske unges omfattende brug af alkohol kan forøge alkoholforbruget fremover. Det vil dog kun være tilfældet, hvis der er tale om en generationseffekt. Er der tale om en aldersgruppeeffekt, kan forbruget af alkohol tænkes fortsat at falde, da alkoholforbruget er relativt lavt for 25-44-årige.
Image of page 51
Image of page 52

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors