Mr k espinosa siguro nasa mga 500000 your honor sen

Info icon This preview shows pages 166–170. Sign up to view the full content.

MR. K. ESPINOSA. Siguro nasa mga 500,000, Your Honor. SEN. PACQUIAO. Five hundred thousand. Gusto kong klaruhin mo ulit, for the record, na hindi kasali si Richard Gomez doon sa mga nabigyan mo? MR. K. ESPINOSA. Hindi talaga iyan. SEN. PACQUIAO. Okay. Kasi ang pagkakaalam ko, malinis iyong tao. Iyong brother-in-law niya? MR. K. ESPINOSA. Mga ano iyan, mga malinis na tao iyan, Your Honor. SEN. PACQUIAO. Okay. Para maklaro lang natin. Wala na akong oras, Mr. Chairman. THE CHAIRMAN (SEN. LACSON). [Off-mike] Split seconds, sanay ka diyan. [Laughter] 166
Image of page 166

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

COMMITTEE ON PUBLIC ORDER AND DANGEROUS DRUGS JOINT WITH THE COMMITTEE ON JUSTICE AND HUMAN RIGHTS MPMENDOZA X-2 November 23, 2016 1:30 p.m. 8 SEN. PACQUIAO. Okay. Magkano ang total na naibigay mo na pera kay Senator Leila De Lima? MR. K. ESPINOSA. Eight million, Your Honor. SEN. PACQUIAO. Total, kabuuan? MR. K. ESPINOSA. Eight million. SEN. PACQUIAO. Okay. Thank you, Mr. Chairman. THE CHAIRMAN (SEN. LACSON). Senator Honasan is recognized. SEN. HONASAN. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, susubukan kong bilisan. Kung may matira sa oras ko, ipapamana ko na lang kay Senator Drilon. Kerwin, magandang hapon. MR. K. ESPINOSA. Maganda pong hapon din, Your Honor. SEN. HONASAN. Nakakain ka ba? MR. K. ESPINOSA. Ha? SEN. HONASAN. Nakakain ka naman nang mabuti? … /mpm 167
Image of page 167
COMMITTEE ON PUBLIC ORDER AND DANGEROUS DRUGS JOINT WITH THE COMMITTEE ON JUSTICE AND HUMAN RIGHTS MJPalaganas XI-2 November 23, 2016 1:40 p.m. 1 SEN. HONASAN. … Nakakain ka naman nang mabuti? MR. K. ESPINOSA. Kaunti. SEN. HONASAN. Nakatulog ka ba? MR. K. ESPINOSA. Ako? SEN. HONASAN. Oo. MR. K. ESPINOSA. Oo. Opo, Your Honor. SEN. HONASAN. Okay. MR. K. ESPINOSA. Pasensya na po kasi Bisayang-bisaya. SEN. HONASAN. Walang problema iyon, Kerwin. Kerwin, nasa national television ka. MR. K. ESPINOSA. Yes po, Your Honor. SEN. HONASAN. Medyo madaming camera. So ang nanonood sa ating lahat ngayon, mga nanay, mga tatay, mga kapatid, pamilya. Nanonood ba iyong pamilya mo? MR. K. ESPINOSA. Opo, Your Honor. SEN. HONASAN. Okay. Lahat ng pangalan na binanggit mo sa affidavit mo at saka siguro iyong mga babanggitin mo pa na pangalan, kung magkaroon pa ng supplemental affidavit, lahat iyan may mga pamilya. At magandang pagkakataon ito para sa iyo para tumulong. MR. K. ESPINOSA. Opo, Your Honor. Thank you. SEN. HONASAN. Desidido ka naman na tumulong, ano? MR. K. ESPINOSA. Oo, desididong-desidido. 168
Image of page 168

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

COMMITTEE ON PUBLIC ORDER AND DANGEROUS DRUGS JOINT WITH THE COMMITTEE ON JUSTICE AND HUMAN RIGHTS MJPalaganas XI-2 November 23, 2016 1:40 p.m. 2 SEN. HONASAN. Okay. Itong hearing na ito, ito, pananaw ko lang ito ano. Iyong mga senador, hindi naman kami mga imbestigador; hindi kami mga SOCO. Ang nakakaintindi niyan, sina General Dela Rosa, si General Bato ano; iyong NBI. Si Secretary Aguirre, may tinatawag na due process. Itong hearing na ito para matingnan at mapalakas iyong batas para masugpo natin iyong ipinagbabawal na gamot kaya samantalahin nating mabuti ito. Okay.
Image of page 169
Image of page 170
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17
 • SOLIS

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern