Y imuthis ang mahiwagang ulo sa palabas ni ginoong

This preview shows page 27 - 28 out of 29 pages.

y)Imuthis- ang mahiwagang ulo sa palabas ni Ginoong Leedsz)Pepay- ang mananayaw na sinasabing matalik na kaibigan daw ni Don Custodio.aa)Camaroncocido- isang espanyol na ikinahihiya ng kanyang mga kalahi dahil sa kanyang panlabas na anyo.ab)Tiyo Kiko- matalik na kaibigan ni Camaroncocido.ac)Gertrude- mang-aawit sa palabas.ad)Paciano Gomez- kapatid ni Paulita.ae)Don Tiburcio- asawa ni Donya Victorina.D. Balangkas ng Pangyayaria.SIMULA: KABANATA 7: “SI SIMOUN” – “Walang lihim ang hindi nabubunyag”Malapit sa puntod na pinanggalingan ni Basilio may nakita siyang di kakilalang lalakisa malayo at yun ay si Simoun. Naghuhukay ang alahero, walang suot na salaming asul kayanaman nagbago ang anyo nito. Kinilabutan si Basilio dahil alam niyang ito rin ang di kilalanglalaki na humukay ng paglilibingan ng kanyang ina labintatlong taon na ang nakalipas, higit namatanda nga lamang ngayon, may puti na ang buhok, maybigote at balbas ngunit iyon parinang mga mata nito at ang mapanglaw na mukha. Naisip niya na samakatuwid na ang namatayo naglaho na tagapagmana ng lupaing ito ay walang iba kundi ang alaherong si Simoun—napagtagpi-tagpi na ni Basilio na si Simoun nga si Crisostomo Ibarra.Nilapitan niya ito at tinanong kung may matutulong siya. Sa pagkagitla ni Simoun,tinanong niya si basilio kung alam ba niya kung sino siya at sumagot si Basilio na isa raw siya samga taong itinuturing niyang banal sapagkat 13 years ago tumulong ito sa kanya sa paglilibingng kanyang ina. Sumagot si Simoun na taglay ni Basilio ang lihim na maaaring makasira sakanyang mga balak.b. TUMITINDING GALAW:KABANATA 19: “ANG PAGLISAN” “ang lumakad ng matulin kung matinik ay malalim”Nakikipag-usap si Kabesang Andang kay Placido at nagmamaka awa na bumalik ito saunibersidad.- Yung dating Maestro na sinuspindi ay naging taga gawa ng pulbura-Sinabi na ni Simoun ang mga plano niya kay Placido at ang hudyat na unang putokng kanyon. Umalis si Placido na sigurado na sa kanyang pagsali sa rebolusyon.c.TUNGGALIANTunggaliang Tao sa SariliDito ipinakikita ang maigting a paglalabang pangkatauhan. Nilalabanan ang kanyangsarili.Lutang na lutang ito sa isang tagpo sa kabantang "Ang Kadayaan." Si Padre Salvi ay halos mawalanng ulirat sa takot habang nanonood ng palabas na may kinalaman sa buhay ng isang ulong pugot. Sapaglalabanang sarili, ang umiiral ay ang kosensya ng tao. Umiiral din ito sa kanyang mga pagpapasiya.Kabanata 18"Ang Kadayaan"Tunggaliang Tao sa LipunanIpinakita rito ang maigting na pakikibaka ng tauhan sa mga kasawiang dulot ng lipunangkanyang kinabibilangan. Ang tao ay bahagi ng isang lipunan. Ang kabukulan ng lipunan ay nagdudulot ngkasawian sa buhay ng isang taong kaanib nito. Isa sa biktima ng kalakarang panlipunan ay si KabesangTales. Isang marangal at matalinong mamamayan na napilitang maging tulisan dala nga kasawiang dulotng lipunan.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 29 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
Ibarbia Evelyn
Tags

Newly Uploaded Documents

Show More

Newly Uploaded Documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture