дүрс дүүргэ� Shadow Effects Сонгосон дүрсэнд 4 зүгт сүүдэр оруулна 3D Effects

Дүрс дүүргэ? shadow effects

This preview shows page 14 - 23 out of 30 pages.

дүрс дүүргэж/ Shadow Effects Сонгосон дүрсэнд 4 зүгт сүүдэр оруулна. 3D Effects – Гурван хэмжээст оруулна Arrange – Зургийн байрлал, хэмжээ, груплэх зэрэг үйлдлүүдийг хийнэ Size – Зургийн өндөр, өргөнийг өөрчилөх · Smart art: Текст бичих хялбар хүснэгт оруулах · Chart: Диаграмм,график
Image of page 14
Image of page 15
Image of page 16
* Links : Хуудас болон веб-д холболт хийх · Hyperlink: Баримтаа веб сайттай болон баримтын заасан хэсгүүдийг холбох · Bookmark: Баримтанд хавчуурга хийх · Cross-reference :Нэрийн хэлхээ үүсгэх Header and footer : Толгой болон хөл холболт хийх · Header: Баримтын хуудсанд толгой мэдээлэл оруулах · Footer : Баримтын хуудсанд хөл мэдээлэл оруулах · Page number: Баримтын хуудсыг дугаарлах
Image of page 17
Image of page 18
* Page number: a.Top of page: Дугаарлалтыг хуудасны дээр гаргах хэлбэрүүдээс сонгох b.Botton of page: Дугаарлалтыг хуудасны доор гаргах хэлбэрүүдээс сонгох c.Page margin : жагсаалтын талбарт аль талд нь дугаарлалтыг хийхийг сонгоно · Left : Хуудасны зүүн талд · Right: Хуудасны баруун талд
Image of page 19
* Text : Энэ хэсэгт текстэн мэдээлэлтэй ажилладаг хэрэгслүүд байрлана.Жишээ нь текст оруулах хэрэгсэл,хөл толгой,огноо,илтгэлийн хуудасны дугаар болон дүрснүүд мөн түүнчлэн бусад хэрэглээний програмуудын эдиторыг оруулж ирээд боловсруулалт хийх боломжийг олгоно · Text box: Баримтанд дүрс бүхий текст оруулах · Quick parts : Баримтанд оруулсан талбар дэлгэрэнгүй мэдээлэл гэх мэт хэсгээс оруулах · Word art: Баримтанд гоёмсог текст оруулах
Image of page 20
Image of page 21
* Word программаар текстийг төрөл бүрийн хэлбэрээр үзэмж оруулан бичих боломжтой. Үүнийг Insert цэсний WordАrt бичил программын тусламжтай гүйцэтгэдэг. Уг программаар бичигдсэн текст нь зураг учраас зургийн обьектын нэгэн адил эргүүлэх, толин ойлт хийх, сүүдэрлүүлэх, будах, эзэлхүүнтэй
Image of page 22
Image of page 23

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 30 pages?

 • Spring '20

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors