Habang nagaganap ang labanan sa pasong tirad ay siya

This preview shows page 9 - 11 out of 24 pages.

Habang nagaganap ang labanan sa Pasong Tirad ay siya rin namang kasabay ng pagtakas niPangulong Emillio Aguinaldo papuntang norte. Sa kasamaang palad ay nalaman ng mga Amerikano angnatatanging daan patungo sa itaas ng paso at tuluyan ng sumalakay. Pagkatapos lamang ng ilang orasay dalawa na lamang ang natira sa pwersa ng mga Pilipino, at si Del Pilar ay kasamang nasawi rito. Matapos ang labanan, nakuha ang talaarawan ni del Pilar at narito ang isang mahalagang bahagi nito.--- Pagsasalita ni Goyo ng isang mahalagang parte ng kanyang talaarawanNoong Disyembre 2, 1899 ginulat ni Gregorio Del Pilar ang limang daang (500) sundalo ng mgaamerikano na nais hulihin si pangulong emilio aguinaldo na tumatakas pahilaga , inutusan ni delpilar ang59 nna piling kawal niya upang maghukay ng tatlong lebel ng paso isa itong magandang estratehiya dahilsa tarik nito hindi makikita ng sino mang paakyat ng paso ang mga nakatuntong dito . Nahirapan angamerikano na masupli ang pangkat nila gregorio dahil sa katarikan at kasikipan ng nasabing paso . Sa kasamaang palad si januario Galut isang igorot ay binigaay ang tulong sa amerikano at itinuroang nag iisang daan paakyat sa pasong tirad at ito ay sa mismong likudan nila delpilar Sumalakay angpuwersang Americano sa pamamagitan ng daang ito. Pagkatapos ng ilang oras na pagsalakay ay dalawa nalamang ang natira sa puwersa ng mga Filipino at kasama si del Pilar sa mga nasawi. Nasawi siya sa isang ttamang baril sa puso . 9
Sanggunian: Pasong Tirad. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from-tirad/PAGARAN, PATRICK JOHNPROF. EDUARDO L. DOYAOENBSEE-1DGE2-READINGS IN PHILIPPINE HISTORYAguinaldo, dinakip ng mga AmerikanoReported by: Pagaran, Patrick & Researched by: Salvador, MelissaMatatandaan na tumakas si Aguinaldo kasama ang kanyang gabinete, kagawad, at sundaloupang iwasan ang pagtugis ng mga amerikano. Ang grupo na kasama ni Aguinaldo ay nagtungo saPalanan, Isabela upang doon ay magtago. Matapos mahuli ni Cecilio Segismundo, agad na nalaman ngmga Amerikano, sa pamumuno ni Heneral Funston, kung saan nagtatago si Aguinaldo at siya aykanilang dinakip. Dahil sa pagkakadakip na ito, si Aguinaldo ay walang nagawa kundi kilalanin angkapangyarihan ng Amerika at manumpa ng katapatan dito. Ang pangyayaring ito ang hudyat ngpagbagsak ng Unang Republika ng Pilipinas.Matatandaan na tumakas si Aguinaldo kasama ang kanyang gabinete, kagawad, at sundaloupang iwasan ang pagtugis ng mga amerikano. Ang grupo na kasama ni Aguinaldo ay nagtungo saPalanan, Isabela upang doon ay magtago. Matapos mahuli ni Cecilio Segismundo, agad na nalaman ngmga Amerikano, sa pamumuno ni Heneral Funston, kung saan nagtatago si Aguinaldo at siya ay kanilangdinakip. Dahil sa pagkakadakip na ito, si Aguinaldo ay walang nagawa kundi kilalanin ang kapangyarihanng Amerika at manumpa ng katapatan dito. Ang pangyayaring ito ang hudyat ng pagbagsak ng UnangRepublika ng PilipinasSanggunian:

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 24 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture