Тэнэг хэрэг ша? тэнэг юм гэ?

Info icon This preview shows pages 55–57. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тэнэг хэрэг , шал тэнэг юм гэж Клурфейн эгдүүцэв . Энэ талаар ямар нэгэн урьдчилан сэргийлэх юм хийх хэрэгтэй байна . эндхийн сонин хэвлэлийнхнийг ямар нэг аргаар бид барьж байх хэрэгтэй байн агэж Жеркинс хэлсэнд За та намайг сонсож бай . Эндхийн баячуудаас хэн нэг нь Каупервудтай нийлж ажилд орвол тэд агшин зуурын дотор сонин хэвлэлийн шуугианыг зогсооно . Манай энд танай тэндэхээс арай өөр хуультай . Хэрүүл шуугиан нэг гарвал ямар ч гүтгэлгийг явуулахаас буцахгүй боловч дээд хүмүүсээс хэн нэг нь сонинд шуугиулах дургүйбайвал хэн ч үг хэлж зүрхэлдэггүй . Харин танай тэнд ч өөр юм шив дээ . Гэвч би эндхийн сонины олон ажилтныг танина . Хэрэгцээ тохиолдвол ганц нүд ирмэхэд л тэд нам гүм болно гэж Клурфейн хариу хэлэв . ÕÎÐÜÄÓÃÀÀÐ Á Ү ËÝÃ Жеркинс , Клурфейн хоёр Жонсонд бараалхсаны үр дүн тэр өдөр нь Стори гудамжны байшингийн хоёрдугаар давхар дахь Стейний албан тасалгаанд болсон Жонсон , Стейн хоёрын ярианд үлэмж тодорхой болжээ . Лорд Стейн Жонсоны худалдаачин хүний үнэнч байдал болон түний эрүүл ухааны өндөр үнэлдэг байсныг хэлэх хэрэгтэй . Жонсоныг шашин шүтлэг ба ёс суртахууны чин үнэнч ёсыг даган хувийн сонирхлын талаар хичнээн ч дур булаам юм байсан түүнийг үл хэрэгсэн , өөрийн хурц ухаан , арга залиа хэм хэмжээний төвшингөөс хальж ёс журмыг зөрчдөггүй хүн гэж Стейн түүнийг үнэлдэг байв . Хууль дүрмийг хурц хамгаалагч тэр хүн өөрийн давуу чанарыг харуулах буюу өрсөлдөгчийнхөө төлөвлөгөөг нураах янз бүрийн арга сүвийг хайн олж чаддаг байжээ . “ Жонсон данс хөтлөх дуртай боловч түүнээсээ томоохон өр төлөх баталгааг хасдаг юм гэж нэг өдөр түнш нь Стейнд хэлжээ . Стейн үүнийг их шударга зүйл гэж үзжээ .
Image of page 55

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
56 Мөн түүний этгээд хачин
Image of page 56
Image of page 57
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern