Octastar4 so sánh mức độ thâm hụt cán cân

Info icon This preview shows pages 50–53. Sign up to view the full content.

trong việc thu hút các luồng vốn đầu tư gián tiếp, trực tiếp và cho vay từ nước ngoài. octastar4 So sánh mức độ thâm hụt cán cân ngân sách của Việt Nam với một vài quốc gia Liên hệ tình hình thâm hụt cán cân ngân sách của một số quốc gia ta có bản dữ liệu tổng hợp của một số quốc gia điển hình như sau:
Image of page 50

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 41 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Bảng 2.11: Tình hình thâm hụt ngân sách so với GDP của Việt Nam và một số quốc gia giai đoạn 2003 - 2010 ĐVT: % QUỐC GIA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hy Lạp -5.601% -7.477% -5.108% -3.098% -3.660% -7.751% -12.866% Bồ Đào Nha -2.953% -3.383% -6.051% -3.941% -2.652% -2.751% -9.334% Pháp -4.119% -3.627% -2.962% -2.319% -2.727% -3.402% -7.874% Tây Ban Nha -0.229% -0.355% 0.963% 2.016% 1.905% -4.064% -11.447% Việt Nam -1.778% -1.102% -0.851% -0.921% -1.757% -1.810% -4.513% Nguồn: IMF (C10) -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nguô combininggraveaccent n: IMF (C10) Giá trị Hy Lạp Bồ Đào Nha Pháp Tây Ban Nha Việt Nam Đồ thị 2.8: Tình hình thâm hụt ngân sách so với GDP của Việt Nam và một số quốc gia giai đoạn 2003 - 2010 Nhìn vảo bảng số liệu so sánh mức độ thâm hụt cán cân ngân sách của Việt Nam với một vài quốc gia, ta có thể thấy tình trạng thâm hụt ngân sách không chỉ là hiện tượng đơn lẻ diễn ra ở Việt Nam hay Hy Lạp (quốc gia đã xảy ra tình trạng
Image of page 51
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 42 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt khủng hoảng nợ công trong năm 2008 với tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài từ 2003 – 2009 với mức thâm hụt cao nhất -12,866% trong năm 2009), mà nó đã trở thành hiện tượng khá phổ biến trên thế giới, kể cả một số quốc gia chưa từng bị thâm hụt trong những năm 2003-2008 như Phần Lan và trong giai đoạn 2003-2007 như Ailen. Cụ thể là tình trạng ngân sách của Phần Lan trong những năm 2003-2008 là thặng dư với mức cao nhất là 5,207% (2007) tương đương 9.348 tỷ EUR và thấp nhất là 2,143% (2004) tương đương 3,26 tỷ EUR nhưng vẫn bị thâm hụt trong năm 2009 với mức -2,373% tương đương -4,057 tỷ EUR. Còn Ailen, thặng dư ngân sách trong những năm từ 2003-2007 với mức cao nhất là 2,943% tương đương 5,201 tỷ EUR (2006) và thấp nhất là 0,051% tương đương 0,096 tỷ EUR (2007), nhưng sang năm 2008 thì bị thâm hụt với mức -7,155% tức -13,008 tỷ EUR trong năm 2009 là -11,446% tương đương - 18,718 tỷ EUR. Ngoài Hy Lạp và Ailen có mức thâm hụt rất cao trong năm 2009, còn có Tây Ban Nha -11,447% khoảng -120,33 tỷ EUR, Bồ Đào Nha -9,334% khoảng -15,371 tỷ EUR và Pháp là -7,874% tương đương -151,225 tỷ EUR. Và một số quốc gia khác trong liên minh châu Âu (EU) với mức thâm hụt vượt ngưỡng trong năm 2009 như: Bỉ -5,799% tương đương -19,586 tỷ EUR, Ý - 5,313% khoảng -80,8 tỷ EUR, Áo -3,566% tương đương -9,776 tỷ EUR, chẳng nước nào thoát khỏi nợ nần. Ngay cả Đức, nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, cũng không thoát khỏi tình trạng thâm hụt ngân sách với mức -3,285% tức khoảng -79,07 tỷ EUR.
Image of page 52

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 53
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern