melalui pengamalan Baginda SAW dan para pemerintah Islam 8 ii Ia hendaklah

Melalui pengamalan baginda saw dan para pemerintah

This preview shows page 12 - 14 out of 28 pages.

melalui pengamalan Baginda SAW dan para pemerintah Islam 8 . ii. Ia hendaklah menepati objektif syarak ( Maqāsid al-Syarī c ah ). Ia dibolehkan jika benar kepakaran pemimpin bukan Islam di bidang kewangan dan pentadbiran misalnya dapat membantu kerajaan menguruskan segala harta rakyat dan meningkatkan taraf kehidupan mereka dari segi politik, sosial dan pendidikan. Dalam soal ini, kepakaran tersebut memantapkan tugas kerajaan dalam menjamin keselamatan jiwa ( Hifz al-Nafs ) dan harta ( Hifz al-Māl ) rakyat. iii. Selaras dengan prinsip kebebasan, keadilan dan kesamaan Islam. Perbezaan agama bukanlah alasan untuk membenarkan pemerintahan Islam berlaku zalim ke atas mereka. Menzalimi mereka dan mengetepikan hak-hak mereka adalah bertentangan dengan ruh keadilan Islam. Oleh itu, sebagai rakyat dalam negara Islam, orang bukan Islam berhak mendapatkan kebebasan untuk bersuara, bekerja, berorganisasi dan berpolitik mengikut lunas- lunas yang digariskan oleh prinsip kebebasan Islam. Di antara hak kebebasan tersebut ialah hak untuk turut terlibat di dalam perkhidmatan kerajaan. Mereka boleh menjawat sebarang jawatan dalam pemerintahan Islam kecuali jawatan-jawatan tertentu dan terpenting contohnya jawatan khalifah dan wazir al-tafwid 9 . iv. Pertimbangan berdasarkan ijtihad politik semasa. Pelaksanaan polisi ini berdasarkan ijtihad khalifah atau pemimpin yang mengambil kira keperluan dan kemaslahatan politik sewaktu itu. Kerajaan-kerajaan yang sezaman dengan Islam seperti kerajaan Rome dan Parsi tidak pernah memberikan hak yang sama kepada rakyat mereka yang berbeza agama. Malah berlaku juga di negara-negara bukan Islam pada zaman moden ini yang mempunyai minoriti rakyatnya beragama Islam dengan melakukan penindasan dan diskriminasi terhadap minoriti Islam seperti yang berlaku di negara-negara bekas jajahan Kesatuan Soviet sebelum keruntuhannya. Artkl 4.indd 63 12/10/2011 9:12:51 AM
Image of page 12

Subscribe to view the full document.

64 Esteem Academic Journal Dengan asas-asas yang dikemukakan, dapat dinyatakan di sini bahawa perbezaan yang berlaku di antara fuqaha berhubung dengan isu ini sebenarnya tidak bertentangan di antara satu sama lain kerana perbezaan itu tidak menyentuh aspek dasar dan prinsip. Mereka hanyalah melihat sejauh manakah penglibatan bukan Islam itu dapat mencapai kemaslahatan umat Islam atau adakah ia suatu maslahah. Syarat-syarat Penglibatan Orang Bukan Islam dalam Kerajaan Selain daripada asas-asas seperti di atas, beberapa syarat lain perlu dipatuhi. Syarat-syarat itu amat penting sekali kerana proses ini berlaku dengan melibatkan dua pihak yang terbabit, iaitu kepimpinan Islam dan golongan bukan Islam. Ia juga melibatkan kepentingan politik umat Islam dan kerajaan apabila sesuatu jawatan itu diserahkan kepada bukan Islam. Sebahagian daripada syarat tersebut berkait dengan kepimpinan Islam dan sebahagian lagi khusus kepada individu bukan Islam itu sendiri.
Image of page 13
Image of page 14
 • Spring '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes