Bundan dolayı dataset bağlantısız veritabanı

Info icon This preview shows pages 2–4. Sign up to view the full content.

yapısında, uygulama ortamınızda diğer bir ifadeyle sunucunuzun hafızasında saklanır. Bundan dolayı Dataset bağlantısız veritabanı işlemleri yapmanızı sağlar. Ve uygulamamız çalıştığı sürece muhafaza edilir. Bu verileri silme, görüntüleme, güncelleme işlemleri yapabiliriz. DataSet’in kullanım örneği şöyle gösterilebilir: Dataset.aspx <%@ Page Language=”c#” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”dataset.aspx.cs” Inherits=”dataset_aspx” %> <html xmlns=” ; <head runat=”server”> <title> Kitap </title> </head> <body bgcolor=LightCyan> <form id=”form1” runat=”server”> <div> &nbps;<asp:GridView ID=”GridView1” Runat=”server”> </asp:GridView>&nbps; </div> </form> </body> </html> Görüldüğü gibi burada sadece, sayfada bir Gridview kontrolü var. Sayfanın bir de dataset.aspx.cs İsminde kod sayfası var. Uygulamamızın kod kısmıda şu şekildedir. Dataset.aspx.cs Using System.Data; Using System.Data.OleDb; Using System.Web.Configuration; Public partial class dataset_aspx : System.Web.UI.Page { private void Page_Load (object sender, System.EventArgs e){ String bag_str = WebConfigurationManager.ConnectionStrings[“AppConnectionString2”]. ConnectionString; OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter (“SELECT * FROM [sicil]”, bag_str);
Image of page 2

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

DataSet ds=new DataSet(); da.Fill (ds, “zafer”); GridView1.DataSource = ds ; GridView1.DataBlind();} } OleDb sınıf yapısı, değişik kaynaklara erişip işlem yapmamızı sağlayan yapıdır. DATA ADAPTER DataAdapter, uygulamamızla veri kaynağımız arasında aracılık görevi yapar. “da” ile tanımlanan DataAdapter nesnemiz, bu verileri getirebilecek bir yapıyı temsil eder. DATA SET DataSet System.Data sınıfına ait bir yapıdır. Dolayısıyla bütün data temincilerince aynı şekilde tanımlanabilir ve kullanılabilir. Bir DataSet, aslında bir veri tabanı yapısını programatik olarak temsil eder. DataSet içinde veritabanı yapısına uygun tablolar bulunur. DataSet sayesinde uygulamamıza, veri kaynağı olduğu gibi aktarılabilen yapı, programcıya büyük kolaylık sağlar. Yapı bir kez uygulamaya çağırıldıktan sonra, veritabanı ile bağlantılı çalışılması zorunluluğu ortadan kalkar. Bütün tablolar, yapılar vs. artık uygulamadadır. Gereken yerlerde, dilediğimiz alanları kullanabiliriz. DataSet de tablolar barındırabilir, bu tablolar arasında ilişkiler kurabilir, özel anahtarlar tanımlayabiliriz. Kısacası DataSet içindeki tablolar ile bir veritabanı tabloları ile neler yapılıyorsa, hemen hemen aynısını yapabiliriz.
Image of page 3
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18
 • traver laudon

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern