sandbox_document_final.odt

? ả ả ề ? ố ? robotwatcher và

This preview shows page 17 - 18 out of 18 pages.

ế
Image of page 17

Subscribe to view the full document.

robotWatcher và SandboxUpload tool, mà m nh cũng ko code cái này nên ko n m rõ. Tuy nhiên có 2 file hay ph i đ ng t i nh t (các file còn l i là ph n lõi c a Server nên có th ko c n bi t cũng đ c), đó là: ế ượ Packet.h trong th m c common, là n i đ nh nghĩa c u trúc các gói tin giao ti p gi a ư ơ ế server và các thành ph n còn l i. N u mu n đ nh nghĩa gói tin m i thì vào đây s a. ế ProcessPacket.cpp trong th m c SBServer, là n i x lý các gói tin. Trong file này có ư ơ m t hàm là ProcessPacket có chuyên đ phân lo i các packet và x lý chúng (tr l i ả ờ th nào, c p nh t vào CSDL ra sao, ...). N u mu n thêm k ch b n x lý m i thì cũng ế ế vào đây s a. RobotWatcher: Cái này th c s cũng đ n gi n thôi, c m t phút nó g i gói tin h i server xem các ơ robotManager ch y cùng máy v i nó th nào (h i xem l n g n nh t robotManager yêu ế c u server cho m u là khi nào). N u có robotManager nghi ng b treo thì nó s g i ế ch ng trình vmrun.exe (đi kèm ph n m m Vmware) v i các tham s phù h p đ revert ươ cái máy o đó, ho c reset cái máy o đó, tránh tr ng h p b treo mãi mãi. ườ K t thúc document này là m t s chú ý c n bi t v h th ng: ế ế Cài đ t các máy o ch y robot. M t s đi m chú ý c a KernelEngine.
Image of page 18
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern