We zullen dergelijke onjuiste persoonsindrukken

This preview shows page 19 - 21 out of 136 pages.

het reeds bestaande positieve of negatieve beeld bevestigen. We zullen dergelijke onjuiste persoonsindrukken meestal niet veranderen, tenzij we ons bewust zijn van dergelijke fouten in de persoonswaarneming. GEBRUIKTE INFORMATIE KENNIS OVER OORZAKEN ATTRIBUTIEVORMING KENNIS OVER OORZAKEN AANVULLEND ZICHTBAAR GEDRAG OF ANDERE INFORMATIE IMPLICIETE PERSOONLIJKHEIDS- THEORIEËN INTEGRATIE VAN AANVULLENDE KARAKTERISTIEKEN HET MAKEN VAN CORRESPONDENT INFERENCE OPMERKEN VAN OPVALLENDE CUES GEASSOCIEERDE OF TOEGANKELIJKE COGNITIEVE REPRESENTATIES INTERPRETATIE VAN CUES UITERLIJK OF GEDRAGSAANWIJZINGEN PROCESS VORMING VAN OORZAKELIJKE LINKS DIE BESTAANDE EN AFGELEIDE KARAKTERISTIEKEN MET ELKAAR VERBINDEN EN INTEGREREN 18 Downloaded by mohd kashif ([email protected]) lOMoARcPSD|4834201
HET GEBRUIKEN, VASTHOUDEN EN VERANDEREN VAN EERSTE INDRUKKEN Een eenmaal gevormde indruk vormt de basis voor oordelen over deze persoon en de manier waarop we ons opstellen ten opzichte van deze persoon. Soms zijn oordelen over anderen gebaseerd op oppervlakkige informatieverwerking. Hierbij vormen we oordelen soms op basis van een enkel kenmerk = oppervlakkig oordelen . Wanneer we oppervlakkig oordelen over een persoon, laten we ons vaak leiden door: 1. onze vroegere evaluaties en indrukken, zonder stil te staan bij de manier waarop deze tot stand zijn gekomen 2. beschrijvingen die anderen ons gegeven hebben. Deze neigingen maakt dat we langzaam zijn in het veranderen van ons denken. Dat kan ons in problemen brengen als we die oude beoordelingen gedaan hebben onder omstandigheden die bias creëerden, bijv. als we geen tijd genoeg hebben om dieper na te denken over een persoon. Wanneer mensen zich een oordeel vormen, maken ze niet altijd gebruik van relevante gegevens. Een correct gebruik van base- rate information treedt alleen op indien mensen op krachtige wijze herinnerd worden aan de relevantie van deze informatie. Onze theorieën over individuen hebben meer invloed over onze beoordeling dan feiten over hoe de meeste mensen zijn, bijv. de kans dat iemand natuurkundestudent is, is kleiner dan dat iemand medicijnen studeert, omdat natuurkunde een relatief kleine studierichting is (blz 340 – Vonk) base-rate information = de toevalskans dat een bep. verschijnsel in een bep. populatie wordt aangetroffen of dat een persoon een bep. eigenschap heeft VERDER KIJKEN DAN NAAR EERSTE INDRUKKEN: SYSTEMATISCHE VERWERKING Soms vormen we oordelen over anderen nadat we informatie op diepgaande wijze hebben verwerkt, waarbij we alle relevante informatie op en zo goed mogelijke manier hebben gebruikt. Dit kan op twee verschillende manieren: Algebraïsch : elke eigenschap wordt systematisch afgewogen, bijv. alle voors en tegens afwegen alvorens een auto te kopen, of bij partnerkeuze alle positieve en negatieve eigenschappen overwegen Configureel : alle informatie passen in een betekenisvol geheel i.p.v. elk item apart evalueren; oordeel hangt af van hoe de attributies gecombineerd worden: één item kan de betekenis van andere items veranderen, bijv. intelligent en koud of intelligent en warm .

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture