Kwantitatieve gegevens worden daarom meestal

Info icon This preview shows pages 168–170. Sign up to view the full content.

integreren en normaliseren die door de detector worden waargenomen. Kwantitatieve gegevens worden daarom meestal verkregen door gebruik te maken van een inwendige of uitwendige standaard. 7.7.2 Gebruik van een inwendige standaard Deze methode is ook gekend onder de benaming relatieve of indirecte ijking . Wanneer een inwendige standaard wordt gebruikt, wordt een nauwkeurig afgewogen hoeveelheid van de standaard aan het mengsel toegevoegd en de verhouding van de oppervlakten onder de pieken van de te doseren verbindingen tot de oppervlakte onder de piek van de standaard, gecorrigeerd voor de relatieve detectorrespons geeft direct het gewenste percentage. De responsfactoren worden verkregen door ijkingen met gekende mengsels van de standaard en van de te doseren verbindingen. Men kan een ijkrechte opstellen door gekende gewichtsverhoudingen van het staal en de standaard te chromatograferen. De oppervlakten onder de pieken worden gemeten, en de oppervlakteverhoudingen worden in een grafiek in functie van de gewichtsverhoudingen uitgezet. Door dan een gekende hoeveelheid van de standaard aan het mengsel toe te voegen en de verhouding van de oppervlakten onder de pieken te bepalen, kan de gewichtsverhouding met behulp van de ijkrechte worden gevonden. Een groot voordeel van de inwendige standaard is dat problemen met variatie van het geïnjecteerde volume van de stalen kan vermeden worden. De geïnjecteerde hoeveelheden moeten immers niet nauwkeurig gekend zijn, omdat de verhouding van de oppervlakten onder de pieken van belang is. Het belangrijkste nadeel van de methode is de moeilijkheid om een geschikte standaardverbinding te vinden. De inwendige standaard moet zodanig gekozen worden dat deze dichtbij de te doseren componenten elueert, niet aan het andere uiteinde van het chromatogram. Men moet er echter wel op letten dat de piek van de standaardverbinding niet overlapt met de piek van een component uit het staal. De standaard moet ongeveer dezelfde concentratie als de onbekende hebben, en vertoont bij voorkeur ook een structurele gelijkenis met de onbekende. 7.7.3 Gebruik van een uitwendige standaard In het geval van een uitwendige standaard , wordt het chromatogram van de standaardverbinding afzonderlijk opgenomen en de oppervlakten onder iedere piek in het chromatogram van het onderzochte staal met de oppervlakte onder de piek in het referentiechromatogram worden vergeleken. De uitwendige standaard kan hetzelfde zijn als de doseren verbinding, zodat het niet nodig is om de relatieve responsfactor te bepalen. Men kan een ijkrechte bepalen door exact gekende hoeveelheden
Image of page 168

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Gaschromatografie 161 van de pure verbinding te injecteren. De oppervlakten onder de pieken worden dan uitgezet in functie van het gekende gewicht van het geïnjecteerde staal. De ijkrechte moet lineair zijn en door de oorsprong gaan (geen staal, geen signaal). Wanneer dan de onbekende wordt geïnjecteerd en de oppervlakte onder de piek in het chromatogram wordt bepaald, kan de hoeveelheid van het product in de onbekende verbinding direct uit de ijkrechte afgelezen worden.
Image of page 169
Image of page 170
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17
 • Unnammed

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern