Genomsnittlig r\u00f6rlig kostnad AVC VCQ R\u00f6rlig kostnad Producerad kvantitet

Genomsnittlig rörlig kostnad avc vcq rörlig kostnad

This preview shows page 3 - 5 out of 5 pages.

Genomsnittlig rörlig kostnad AVC = VC/Q= (Rörlig kostnad) / (Producerad kvantitet)Genomsnittskostnaden säger hur mycket en genomsnittlig enhet kostar att producera. Marginalkostnaden säger istället hur mycket en enhet till kostar att producera. Ett vanligt fel är att man blandar ihop dessa begrepp.Den genomsnittliga totalkostnadskurvan är U-formadHögre produktion har två effekter på den genomsnittliga totalkostnadenoUtspridning- vid hög produktion kan den fasta kostnaden slås ut på fler enheter, lägreAFCoAvtagande marginalprodukt- leder till rörlig genomsnittskostnadFyra kostnadskurvor: 1.Mc kruvan- lutar uppåt pga avtagande marginalprodukt2.AVC- kruvan- lutar uppåt men flackare3.AFC- kurvan -lutar nedåt pga spridningseffekten4.MC korsar ATC i dess minimumLångsiktig genomsnittlig kostnad LRATCDen lägsta genomsnittliga kostnaden som kan uppnås på lång sikt för varje given produktionsvolym: man väljer FC så att den genomsnittliga kostnaden minimeras.
Background image
SkalavkastningSkalavkastning bestämmer formen på den långsiktiga genomsnittliga totalkostnadskurvanTilltagande avkastning kommer ofta från: oSpecialiseringoStora fasta kostnaderoNätverksexternaliteterAvtagande avkastning är vanlig om det finnsoKoordinations och kommunikationsproblemPerfekt konkurrensDefinition. Konsumenter och producenter är pristagare
Background image
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '19
 • AFC, kort sikt, avtagande marginalprodukt, producerad kvantitet

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes