Huiswerktijd De tijd die de pedagogisch medewerkers kwijt zijn aan het maken

Huiswerktijd de tijd die de pedagogisch medewerkers

This preview shows page 33 - 36 out of 59 pages.

Huiswerktijd De tijd die de pedagogisch medewerkers kwijt zijn aan het maken van huiswerk voor het toetsen en scholen wordt overal als investering in jezelf gezien. Dit wordt nergens vergoed door de gemeente of VVE-organisatie.
Image of page 33

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 32 3.2.3 Aanbevelingen bij het kiezen van een taaltoets Op basis van de ervaringen met het toetsen op taalniveau 3F komen we tot de volgende aanbevelingen voor de gemeenten en VVE-organisaties (in samenspraak): Organisatie en communicatie a) Zorg voor een goede voorbereiding: tijdige en duidelijke informatieverstrekking vanuit de gemeente, VVE-organisatie en toetsaanbieder. b) Bied pedagogisch medewerkers voorafgaand aan het taalverbeteringstraject een eerlijk beeld van de mogelijke gevolgen van het niet halen van de taaltoets. c) Bied pedagogisch medewerkers verschillende momenten om te toetsen: overdag of in de avond. d) Maak kraakheldere afspraken over de organisatie van, en de begeleiding en ondersteuning tijdens, de toetsafname. e) Beknibbel niet op de taaltoets: pedagogisch medewerkers vinden het prettig om een taaltoets te maken die bij hun alledaagse werk op de VVE-groep past (beroepsspecifiek). f) Wees ruimhartig in de vergoeding van het taalverbeteringstraject: vergoed minimaal de tijd en kosten die gemoeid zijn met het maken van een toets en het volgen van een training (vervangings- of verletkosten en reiskosten). Kenmerken van de toets g) Zorg dat de toetsaanbieder ruimte biedt om vóór het maken van de taaltoets te oefenen. h) Geef pedagogisch medewerkers de keuze tussen schriftelijke of digitale afname van de taaltoets (al heeft niet elke toets de mogelijkheid tot schriftelijke afname). i) Besteed extra tijd en aandacht aan de risicogroep van pedagogisch medewerkers. j) Houd tijdens het taalverbeteringstraject rekening met bijzondere omstandigheden als dyslexie of faalangst. k) Zorg dat pedagogisch medewerkers inzage krijgen in de toetsuitslag, zodat ze een foutenanalyse kunnen maken.
Image of page 34
Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 33 Bijlage: cursusbeschrijvingen BCO Onderwijsadvies (format vorige kieswijzer) Titel Naar 3F taal op maat. Aanbieder BCO Onderwijsadvies (Venlo) CNO: Centrum voor Nascholing Onderwijs Ontwikkelaar BCO Onderwijsadvies Venlo Bestaansduur start september 2012 Beroepsgroep Pedagogisch medewerkers in de VVE sector Taaldomein(en) Mondelinge taalvaardigheden (gespreksvaardigheden, luistervaardigheden, spreekvaardigheden), lezen (zakelijke teksten, narratieve, literaire teksten), schrijven (zakelijk, creatief), taalverzorging (spelling en grammatica). Doel Niveau 3F op alle domeinen Opbouw - Niveau wordt vastgesteld middels CITO entreetoets. - Op basis van het beginniveau wordt een maatwerkprogramma ontwikkeld: een docent Nederlands verzorgt de algemene taalvaardigheden en een BCO trainer zorgt voor de specifieke onderdelen gericht op taal in de dagelijkse VVE praktijk.
Image of page 35

Subscribe to view the full document.

Image of page 36
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes