Khi ngoại lực tác dụng nằm trong một mặt phẳng chứa trục thanh thì nội lực cũng

Khi ngoại lực tác dụng nằm trong một mặt

This preview shows page 4 - 7 out of 13 pages.

Khi ngoại lực tác dụng nằm trong một mặt phẳng chứa trục thanh thì nội lực cũng nằm trong mặt phẳng đó. x z y z y Chương II. Nội lực – Vẽ biểu đồ nội lực HCM 06/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology 2.3. Bài toán phẳng x z y z y Dùng phương pháp mặt cắt ngang, ta được:
Image of page 4

Subscribe to view the full document.

17/09/201414 5 Chương II. Nội lực – Vẽ biểu đồ nội lực z N x M y Q x M y Q z N 2.3. Bài toán phẳng Chỉ có 3 thành phần N z , M x , Q y nằm trong mặt phẳng yOz Chương II. Nội lực – Vẽ biểu đồ nội lực HCM 06/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology 2.3. Bài toán phẳng *** Quy ước dấu *** 0 x M ( ) ( ) ( ) ( ) 0 x M Thớ chịu nén Thớ chịu căng (kéo) Thớ chịu nén Chương II. Nội lực – Vẽ biểu đồ nội lực HCM 06/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology 2.3. Bài toán phẳng *** Quy ước dấu *** + N z > 0: khi có chiều dương hướng ra ngoài mặt cắt + Q y > 0: khi quay vector pháp tuyến 1 góc 90 0 theo chiều kim đồng hồ + M x > 0: khi làm căng thớ dương của trục y (thớ dưới). 0 z N 0 x M 0 y Q 0 x M 0 y Q z z y y 0 z N Chương II. Nội lực – Vẽ biểu đồ nội lực HCM 06/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology 2.4. Biểu đồ nội lực cho bài toán phẳng - Biểu đồ nội lực: là đồ thị biểu diễn sự biến thiên của nội lực theo vị trí, từ đó ta suy ra mặt cắt nguy hiểm là mặt cắt tại đó trị số nội lực là lớn nhất. - Phương pháp giải tích : Ta dùng một mặt cắt bất kì có hoành độ z, viết biểu thức nội lực theo z rồi vẽ đồ thị.
Image of page 5
17/09/201414 6 Chương II. Nội lực – Vẽ biểu đồ nội lực HCM 06/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology 2.4. Biểu đồ nội lực cho bài toán phẳng *** Trình tự vẽ biểu đồ nội lực *** Bước 1: Giải phóng liên kết, xác định các phản lực Phương pháp giải tích Bước 2: Phân đoạn theo điều kiện sao cho mỗi đoạn thanh không có sự thay đổi đột ngột về lực (đối với khung còn thêm điều kiện: trên mỗi đoạn khung không có sự thay đổi về phương của khung). Bước 3: Phân tích các thành phần nội lực trên từng đoạn thanh, sau đó dùng phương trình cân bằng tĩnh học để viết biểu thức cho từng đoạn. Bước 4: Vẽ biểu đồ nội lực (tương tự như khảo sát hàm số) Chương II. Nội lực – Vẽ biểu đồ nội lực HCM 06/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology 2.4. Biểu đồ nội lực cho bài toán phẳng Phương pháp giải tích Ví dụ 2 F qa A B C AC CB a 2 F qa A B C y A qa y B qa Chương II. Nội lực – Vẽ biểu đồ nội lực 2 F qa A B C y A qa y B qa a a 1 2 Phân đoạn thanh Đoạn AC: A y A qa y
Image of page 6

Subscribe to view the full document.

Image of page 7
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes