Afskedigelsesnævnet behandler bla sager om påstået

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 81 - 84 out of 224 pages.

Afskedigelsesnævnet behandler bl.a. sager om påstået usaglige afskedigelser af individuelle lønmodtagere. Kilde: Kristiansen (2014).
Image of page 81
82 2.3 Sikkerhed og sundhed på danske arbejdspladser Danskere tilfredse med sikkerhed på arbejdspladsen Blandt danske medarbejdere er mere end ni ud af ti til- fredse eller meget tilfredse med sundheden og sikkerhe- den på arbejdspladsen. Det er ca. fem til ti pct.point flere end vores svenske og tyske naboer. I lande med medar- bejdere, der er tilfredse med sikkerheden på arbejdsplad- sen, er medarbejderne også generelt mere tilfredse, jf. figur 2.12. Figur 2.12 ANM.: Kryds af svar på to spørgsmål: ”Hvor tilfreds er du mere specifikt med hvert af følgende aspekter af dit aktuelle job?: Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen” og ”Er du helt generelt tilfreds eller utilfreds med dine aktuelle arbejdsforhold?”. Tilfredse er beskæftigede, der har sva- ret “tilfreds” eller “meget tilfreds” på spørgsmålet. Grækenland er ikke vist i figuren (52 pct., 38 pct.), men indgår i beregning af tendenslinje. KILDE: Egne beregninger på baggrund af EU-Kommissionen (Eurobarometer). Hertil kommer, at ni ud af ti virksomheder angiver, at medarbejderens trivsel og engagement i høj grad eller i meget høj grad motiverer virksomheden til at arbejde med arbejdsmiljø, jf. kapitel 3. 80 pct. har sund- hedstilbud Virksomhederne understøtter medarbejdernes sundhed. Fire ud af fem virksomheder har således mindst ét tilbud om sundhedsfremme. To ud af tre virksomheder har tilbud om en behandlingsordning som fysioterapi eller Dansk tilfredshed med sundhed og sikkerhed AUT BEL BGR CYP CZE DEU DNK EST ESP FIN FRA GBR HRV HUN IRL ITA LTU LUX MLT NLD POL PRT ROM SWE SVN SVK 40 50 60 70 80 90 100 40 50 60 70 80 90 100 75 80 85 90 95 Andel beskæftigede, der er tilfredse med sundhed og sikkerhed, pct. Andel beskæftigede, der er tilfredse med arbejdsforhold, pct., 2014
Image of page 82
83 psykologi. Næsten halvdelen af virksomhederne har tilbud om motionsfaciliteter eller ugentlige motionstil- bud, jf. figur 2.13. Figur 2.13 ANM.: Virksomheder med tilbud om sundhedsfremme inden for det seneste år. Små motionsaktiviteter er f.eks. elastikøvelser eller rygøvelser. Sund kost er inkl. kostvejledning. Behandlingsordning er fysioterapi, psykologi eller lign. KILDE: Egne beregninger på baggrund af Det Nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats). Andelen af virksomheder, der har tilbud om behand- lingsordning og motion, er steget siden 2007. I 2007 hav- de halvdelen af virksomhederne tilbud om behandlings- ordning og tilsvarende for motion. Ca. hver tredje havde tilbud, der kunne hjælpe ansatte med at holde op med at ryge, jf. Sundhedsstyrelsen (2008). En undersøgelse baseret på data fra Danmark, Sverige, Norge og Finland viser, at et godt fysisk arbejdsmiljø er godt for produktiviteten. Det er ikke på samme måde muligt at påvise en sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø og produktiviteten, jf. Norden (2014). Danske medarbej- dere føler sig sikre Med 16 pct. af medarbejderne, der føler sig i fare på grund af deres arbejde, ligger Danmark i top på oplevel- sen af sikkerhed. I eksempelvis Sverige er der tre gange
Image of page 83
Image of page 84

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors