chapter 3.pdf

Lớp 2 rstp rapid spanning tree protocol hoạt

This preview shows page 37 - 43 out of 130 pages.

lớp 2. RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol): hoạt động như STP nhưng cho kết quả hội tụ nhanh hơn nhiều . DTP (Dynamic Trunk Protocol): được phát triển bởi Cisco cho mục đích thoả thuận trunking trên liên kết giữa hai switch và thỏa thuận loại đóng gói cho trunking được sử dụng .
Image of page 37

Subscribe to view the full document.

Lựa chọn giao thức định tuyến Giao thức định tuyến cho phép router tự động học các tuyến đường để đi tới đích và trao đổi thông tin định tuyến với router khác. Giao thức định tuyến được chia làm 2 lớp chính: Giao thức distance-vector: RIP, IGRP, EIGRP, PGP, Giao thức link-state: OSPF, IS-IS, Giao thức định tuyến distance-vector duy trì một bảng định tuyến liệt kê các mạng đã biết khoảng cách đến từng mạng . Giao thức sẽ gửi bảng định tuyến tới tất cả các router được kết nối với nó.
Image of page 38
Lựa chọn giao thức định tuyến
Image of page 39

Subscribe to view the full document.

Lựa chọn giao thức định tuyến Giao thức định tuyến link-state không trao đổi bảng định tuyến . Thay vào đó, giao thức trao đổi thông tin về các liên kết một router được kết nối . Mỗi router phải học đủ thông tin về các liên kết trong mạng từ router khác để xây dựng bảng định tuyến của riêng nó. Các tiêu chí để lựa chọn giao thức định tuyến: Distance-vector: • Mạng sử dụng một topo đơn giản, không cần thiết kế theo phân cấp . Các quản trị viên không có đủ kiến thức để vận hành và khắc phục sự cố với giao thức link-state. • Thời gian hội tụ tồi tệ nhất trong mạng không phải một mối quan ngại .
Image of page 40
Lựa chọn giao thức định tuyến Các tiêu chí để lựa chọn giao thức định tuyến (tiếp): Link-state: • Thiết kế mạng có tính phân cấp, thường trường hợp với các mạng lớn . Các quản trị viên có kiến thức về giao thức link-state được chọn . • Thời gian hội tụ tồi trong mạng là quan trọng . Giới thiệu một số giao thức định tuyến cơ bản: Giao thức định tuyến RIP (Routing Information Protocol): Là giao thức định tuyến chuẩn đầu tiên được phát triển cho môi trường TCP / IP. Là giao thức định tuyến distance vector. D dàng cấu hình và chạy trên nhiều hệ điều hành. Có 2 phiên bản : RIPv1 (RFC 1058) và RIPv2 (RFC 2453). • Cứ 30 giây thì các nút mạng gửi thông tin bảng định tuyến cho nhau.
Image of page 41

Subscribe to view the full document.

Lựa chọn giao thức định tuyến Giới thiệu một số giao thức định tuyến cơ bản (tiếp): Giao thức định tuyến RIP (Routing Information Protocol): • Sử dụng thuật toán Bellman-Ford để xây dựng nên bảng định tuyến định
Image of page 42
Image of page 43
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern