Pagtatanggal_ng_Asignaturang_Filipino_sa.docx

Katulad ng naunang bilang mas marami ang nagsabi na

Info icon This preview shows pages 23–26. Sign up to view the full content.

Katulad ng naunang bilang, mas marami ang nagsabi na mas maraming negatibong epekto ang pagtatanggal ng asignaturang Filipino kumpara sa mga postibong epektong dala nito. Ang mga maidudulot nito sa mga mag-aaral at sa ating bansa. Ang maaaring epekto ng pagtatanggal ng asignaturang Filipino sa mga mag-aaral na Pilipino at maging sa bansang Pilipinas ay nananatili pa ring hati, ayon sa aming mga nakapanayam na mga mag-aaral ng Bulacan State University. May ilang nagsabi na magiging daan ito upang umunlad ang sistema ng edukasyon sa ating bansa. Sinabi rin ni Dexter Garcia ng BSEd major in Physical Science, “ Mas magiging globally competitive ang mga graduate ng kolehiyo. ” Dahil sa pamamagitan nito, mabibigyang daan ang iba pang mga asignaturang mas kakailanganin natin para tayo ay makasabay sa mga mauunlad na bansa. Ngunit marami namang nagsabi na makakaapekto ito sa negatibong paraan para sa ating bansa. Ayon kay Ana Lucille Calagos ng BSEd major in Biological Science, “ Kung aalisin sa kolehiyo, unti-unting mawawala ang pagkamakabayan natin dahil hindi ito [wikang Filipino] mabibigyang pansin, lalo na sa mga taong magiging susunod na tagapagtaguyod nito. Maaaring ang susunod na henerasyon ay maging hindi na mulat sa tamang paggamit wikang Filipino dahil hindi na nila ito naabutan sa curriculum ng kolehiyo. Ayon naman kay Marvic Joanna Gabonillas, “ Kung ito’y maipapatupad, maaaring maiwan na lamang sa mga aklat ang wikang Filipino. ” Sinasabi rito na maaaring
Image of page 23

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

19 mabaon na lamang sa limot ang wikang Filipino, at gawin na lang na pangdisenyo ng mga Pilipino – at hindi na muling buklatin tulad ng mga lumang aklat. Para sa akin, ang pag-alis ng asignaturang Filipino ay magbibigay ng masamang epekto sapagkat isa itong indikasyon na hindi natin kayang tangkilikin ang sariling atin,” ayon kay Ionika Ruth Rabas ng BSEd major in Biological Science. Sa pagpapatupad ng CMO no. 20, s. 2013, para na rin nating tinalikuran ang sarili nating wika. At ayon nga kay Rabas, parang ipinapakita na rin ng mga Pilipino na hindi natin kayang pahalagahan kung ano ang mayroon tayo.
Image of page 24
20 Kabanata 5 LAGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON Ang kabanata na ito ay tumatalakay sa mga hinuha at buod ng mga mananaliksik tungkol sa pag-aaral sa mga epekto ng pagpapatanggal ng asignaturang Filipino sa kolehiyo. 5.1 Lagom Ang pananaliksik na ito ay pinamagatang “ Pagtatanggal ng Asignatutrang Filipino sa Kolehiyo: Epekto sa mga Mag-aaral ng Bachelor of Secondary Education ng Bulacan State University ”. Ang pag-aaral na ito ay isang pagtatangkang may layuning malaman ang mga salik sa pagpapatupad ng pagpapatanggal ng asignaturang Filipino sa kolehiyo, mga maaaring epekto nito sa mga mag-aaral pati na sa bansang Pilipinas, at sa mga pananaw ng mga mag-aaral ng kolehiyo ukol dito.
Image of page 25

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 26
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern