Ụ chúng dân người người đề u quy ph ụ

This preview shows page 231 - 235 out of 299 pages.

chúng dân, người người đề u quy ph c. Cũng có rấ t nhi u chuy ện nàng đã không còn nh rõ. Ví như năm ấy chàng trai đeo mặ t n hoàng
Image of page 231
232 lân vì sao l ại bướ c xu ng thuy ền. Ví như năm ấ y khi th đèn hoa đăng nàng cầ u nguy ện điề u gì, còn h n l i c u nguy ện điề u gì. L ại ví như năm ấ y t i sao nàng trao cho h n m nh ng c n a v ầng trăng, còn đứ ng gi a nh p c ầu Đông mà gọ i l ớn. Nàng thườ ng xuyên ng m l i l i cô nói : "Quá lâu r i, H ng H c à. Ta cũng không nhớ n a." Tình c ảm thanh xuân, hóa ra cũng có thể nh t phai d ần theo năm tháng. Nh ững năm này Nhật Tôn thường xuyên đem con gái c a h ắn đến cho nàng nuôi dưỡ ng. Cu c s ng nơi cấ m cung b i v ậy cũng bớt đi vài phầ n cô qu nh. Nhi u khi nàng t h i không hi u sao h n l i có th kiên nh n hàng canh gi ch để ng ồi nhìn nàng chơi đùa cùng vớ i m ấy đứ a nh , r ồi có đôi khi còn trầ m ngâm nói không bi ế t con c a nàng và h n trông s đáng yêu tớ i m c nào. Nh ật Tôn đã bướ c sang tu i t tu n mà v n chưa có con trai nố i dõi. H n không v ội, nhưng quầ n th n l i ch ng th bình chân. C h th y tâm tr ng h n vui v thì li n dâng s xin h n lên chùa c u t . Hơn một năm trước, khi đi lễ chùa Dâu, h ắn đưa về m ột ngườ i con gái, phong làm Lan Phu nhân. Cu i cùng thì Lan cũng sinh hạ cho h n m t hoàng t .
Image of page 232
233 Càn Đứ c v a tròn m t ngày tu ổi đã đượ c sách phong làm Thái t , Lan cũng trở thành Th n phi. Nh ững tưở ng th i gian này Nh t Tôn s không r i c á c Du Thi n n ửa bướ c. V y mà ngay bu i t i ngày Càn Đức đượ c sách phong h ắn đã tớ i cung Nghi Hòa. Đây là lầ n th hai h n t i tìm nàng mà say mèm vì rượ u, ch ng nói ch ng r ng, ch l ng l ôm nàng lâu th t lâu. T i n ửa đêm, không rõ hơi men đã tan hay chưa, hắ n nh gi ng h i: - H ng H ạc ơi... giả như không gặp Thườ ng Ki t trướ c thì li u nàng có thích ta không? - Trên đờ i này mà có ch “giả như” thì thầ n thi ế p ch nguy n hai ta không quen không bi ế t. H n th dài, si ế t ch ặt vòng tay hơn nữ a. - Nàng th c s không mu n có m ột đứ a con cho riêng mình hay sao? Đêm ấ y, l ần đầ u tiên nàng bên h n tr n v n. Hóa ra đàn bà dù cứ ng r ắn đế n m ấy thì có đôi khi cũng chẳng vượ t qua n i s ích k trong lòng. * Cu i xuân, ti ế t tr i n m m, b nh tình c a Hoàng thái h ậu ngày càng đổ n ng. Cung n b m l i m ấy hôm nay ngườ i hay mê s ng, còn g i hoài m t
Image of page 233
234 cái tên, mà c h t ỉnh thì nướ c m t l ại lưng tròng. H ng H c túc tr ực bên giườ ng b ệnh đã nử a ngày tr ời. Thái y nói ngườ i kh năng không qua nổ i canh ba. Quá n ửa đêm, Thái hậ u ch t t nh. Không mê s ảng, cũng không khóc lóc. Trái tim nàng thắ t l i, ngườ i ta nói k s p ra đi luôn thanh tỉ nh khác thườ ng.
Image of page 234
Image of page 235

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors