Ekonomi deyimiyle üretim sürecinin girdileri olarak

 • No School
 • NONE 212
 • 37

This preview shows page 9 - 11 out of 37 pages.

kalma tehlikesini göze alması gerekiyordu. Ekonomi deyimiyle üretim sürecinin “girdi”lerinden bir olarak değerlendirilen yıldız oyuncuların, yöneticilerin anlaşması halinde bir başka şirkete kiralanması da mümkündü. Yıldızlaşma sürecinde oyuncuların isimleri değiştiriliyor, hayat hikâyeleri yeniden yazılıyor, fiziki görünüşleri, giyimleri biçimlendiriliyor, nasıl davranacakları, kimlerle ne zaman röportaj yapacakları ve ne söyleyecekleri, hangi sahte ilişkilere girecekleri hep stüdyoların sorumlu birimlerince belirleniyordu. Umut vaat ettiği düşünülen oyunculara dil, dans, müzik, davranış eğitimi veriliyor, gerekirse yeni gelişmekte olan estetik cerrahinin olanaklarından yararlanmaları sağlanıyordu. Bu oyuncu çoğu kez kendisine verilecek rolü uzun süre bekleyebiliyordu. Sultanın huzuruna çıkmayı bekleyerek yaşlanan cariyeler gibi birçok genç oyuncunun stüdyolarda yıllarını tükettiği, içkiye ve uyuşturucuya yöneldiği biliniyor. 1920’lerin başında Hollywood’ta göze çarpan üç büyük şirket vardı: Famous Players, Metro Pictures ve First National. First National’ı yirmi altı büyük yapımcı 1917 yılında kurmuştu. Metro’nun temeli geniş salon ağına dayanıyordu. Zaman içinde önemli değişiklikler oldu. Yeni şirketler kuruldu, bazı şirketler birbiri içinde eridi ya da birleşti. 1920’lerin sonuna gelindiğinde irili ufaklı yaklaşık otuz şirket faaliyet halindeydi. Sonuçta, pazardan en fazla payı alan ve sekiz büyükler olarak anılan şirketler, sistemin esas çatısını oluşturdu. Ancak bu sekiz şirketin yalnızca beşi tam anlamıyla tekeldi, üçü ise dağıtım ya da gösterim alanlarından birini kendi yerine getirmiyordu. Beş büyükler, (daha sonra 20th Century- Fox olan) Fox Film Corporation , Metro-Goldwyn-Mayer , Paramount Pictures , RKO Radio Pictures ve Warner Bros ., hem yapım stüdyolarına hem dağıtım bölümlerine hem de salon zincirlerine sahiptiler Diğer üç şirketten Universal Pictures ve Columbia Pictures ’ın benzer biçimde örgütlenmişti ama salonları yetersizdi. United Artists ’in ise yapım olanakları sınırlıydı ve ancak birkaç salona sahipti. Daha çok bağımsız yapımcılara mali destek sağlıyor ve onların filmlerinin dağıtımını yapıyordu. Canlandırma sinemasının devi olan ve 1923’te kurulan Disney ‘in yanı sıra Republic, Monogram gibi daha küçük şirketler de vardı. Bunların özelliği ağırlığı düşük maliyetli filmlere vermeleriydi. Yukarıda belirtildiği gibi, film üretim sürecinin ayrıntılı biçimde planlanması sektörün varlığını sürdürmesi açısından kaçınılmazdı. Çünkü filmlerin salon zincirlerine zamanında ulaştırılmasında 9
Image of page 9
ve gösteriminde aksama olmamalıydı. Kuşkusuz film yapımı, otomobil, buzdolabı, ayakkabı, vb. malların üretiminden farklıydı. Bu nedenle de sektörün her kademesinde çalışanlar üzerinde hiç kalkmayan ciddi bir baskı vardı. Hem öteki şirketlerle pazar payı için mücadele etmek hem de tüketicinin talebinin azalmasını engellemek, daha da ötesi talebi yükseltmek gerekiyordu. Her film için beklenen seyirci sayısını sağlamak çok önemliydi ve bu konu sektörün kendine özgü büyük ticari riskinin esasını oluşturuyordu. Sinemaya gitmek, her ne kadar günlük hayatın içine
Image of page 10
Image of page 11

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 37 pages?

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes