Ki\u015fi gurbette bir ayca\u011f\u0131z kalsa da\u011f gibikuvvetli bile olsa saman \u00e7\u00f6p\u00fcne d\u00f6ner

Kişi gurbette bir aycağız kalsa dağ gibikuvvetli

This preview shows page 4 - 5 out of 5 pages.

Kişi gurbette bir aycağız kalsa dağ gibi kuvvetli bile olsa saman çöpüne döner. Zavallı garip, sakin bir halde otursa bile vatanım anınca kendisinden geçer, ah eder durur! Derğurbet eger kesi bimaned mâhi XXVI. Yarabbi, hacetleri reva eden, dilekleri veren, muradlan ihsan eden, müşkil işleri görüp halleden sensin. Ben, gönlümdeki sim sana nasıl ve niçin söyliyeyim? Sen, zaten gizli sırlan bilirsin. Yâ Rab çüberârende-ı hâcât tuyi
Image of page 4
KASİDELER L Alemler padişahının kutluluk ışığıyle yer* yüzü, İrembağı gibi güzelleşti, gençleşti. O Padişah doğu ve batının sultanıdır., doğuda da sahipkıran odur, batıda da., doğuda da padişahlar padişahı odur, batıda da! Ülkeyi besleyip yetiştiren giîneş, adalet sahibi Padişah, adaleti herkese yayan Dâra, Key nişanelerine sahip Kisra’dır. Saltanat ülkesi arsasının sultanıdır, Lâme- kân sayvanının baş köşesinde oturmaktadır. Devlet ve din ululuğunun öyle bir ulusu* dur ki yüceliği yüzünden zaman atı, daima ona ram olmaktadır. Zamanın Darası Şah Şüca*, ülkenin güneşi- dir, muradına enpiş hakandır, genç bir sultan- lar sultanıdır. öyle bir aydır ki yüzü yeryüzünü aydın- latmıştır.. öyle bir padişahtır ki zaman, him- metiyle yücelmiştir. Onun himmet doğanının yuva kurduğu yerde vehim simurgunun yücelere çıkmaya kuvveti kalmaz. Kılıcı, feleğin hayaline düşse gökyüzünün cüzüleri birbirinden aynlır.
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors